Nieuws en media

Cybersecurity en Cipal Schaubroeck-oplossingen

We lichten u graag toe hoe Cipal Schaubroeck u kan assisteren áls zich een cyberaanval mocht voordoen, en voornamelijk vestigen we ook de aandacht op wat ú kunt doen om u zo goed mogelijk te beschermen.

Lees meer

Deputatie van provincie Oost-Vlaanderen notuleert gelinkt met Notula

De deputatie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die daarna uit. Sinds juni 2021 werd dit proces bij de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen gedigitaliseerd met Notula van Green Valley Belgium. “We gebruiken Notula doorheen de volledige organisatie” vertelt Inesse Khodja, Secretariaat Provinciegriffier van Provincie Oost-Vlaanderen.

Lees meer

Besparen als lokaal bestuur in 2023 doe je zo

We worden met z’n allen geconfronteerd met een zeer hoge inflatie en met een ongeziene energiecrisis. Bijgevolg is iedereen – ook u, als verantwoordelijke van een stad of gemeente – op zoek naar mogelijke maatregelen om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Wij willen dan ook graag actief met u nadenken en lichten u enkele mogelijkheden toe die wij detecteerden…

Lees meer

Mijn Burgerprofiel: wegwijzer voor de burger, besparing voor de gemeente

Met Mijn Burgerprofiel won Digitaal Vlaanderen recent diverse awards. Zo kaapte Mijn Burgerprofiel op de Agoria Digital Society Awards niet enkel de prijs voor beste eGov project weg, maar was het ook nog winnaar in de categorie gebruiksvriendelijkheid. Verder mocht Goedele Van Der Spiegel, verantwoordelijk voor Mijn Burgerprofiel, ook de Computable Award voor “IT Project of the Year in Public Market” in ontvangst nemen. Deze werd haar overhandigd door niemand minder dan Prins Laurent.

Lees meer

Gemeente Bever investeert gericht in digitalisatie voor een vlotte werking

Kleinere besturen krijgen regelmatig dezelfde vraag naar digitalisatie vanuit de burger, Vlaamse Overheid en medewerkers, en dat hoeft niet te verbazen. Ze stoten echter vaak op beperkte budgetten en kleine teams om die veranderingen te realiseren. Zo ook bij de gemeente Bever. Uitdagend, maar niet onmogelijk dachten ze. Ze richtten zich dus op de noodzakelijke en meest nuttige digitalisatie-projecten.

Lees meer

Geetbets bewijst dat ook kleine besturen technologisch pionier kunnen zijn

Toen Louis Vandewijngaerde begin jaren ’90 het bestuur van de gemeente Geetbets vervoegde, stapte hij een digitale ijstijd binnen. Als voorstander van technologie en automatisatie wou hij hier verandering in brengen. Hij gelooft rotsvast dat ook voor kleine administraties een pioniersrol is weggelegd. Dat bewees hij meteen. Vandaag is Vandewijngaerde financieel directeur en loopt meer dan 80 procent van de financiële processen van de gemeente digitaal en geautomatiseerd. Nu hij aan de vooravond van zijn pensioen staat, blikken we met hem terug op de afgelopen dertig jaar.

Lees meer

Handig dashboard voor opvolging van Oekraïense vluchtelingen door steden en gemeenten

Dat de oorlog in Oekraïne niemand onberoerd laat spreekt voor zich. De daaruit volgende vluchtelingenstroom zet bovendien lokale besturen onder druk omdat steden en gemeenten de verantwoordelijkheid dragen om de opvang en begeleiding van vluchtelingen te organiseren. Bij Cipal Schaubroeck wilden we in deze uitdagende tijden ons steentje bijdragen door steden en gemeenten te ondersteunen bij deze uitdaging. We bouwden daarom een dashboard binnen CSanalytics in co-creatie met enkele centrumsteden. Dat moet eenvoudige en visuele opvolging van vluchtelingen mogelijk maken.

Lees meer

Verkeersveiligheid topprioriteit in Stad Genk

Verkeersveiligheid is voor stad Genk en burgemeester Wim Dries een topprioriteit.
“In onze stad stelden we op een aantal plaatsen vast dat er te snel werd gereden door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders. Met de installatie van 11 trajectcontroles op de belangrijkste verbindingswegen in de stad willen we het snel rijden ontmoedigen en een gedragsverandering teweegbrengen bij de overtreders”, vertelt Wim Dries.

Lees meer