Het nieuwe jaar is alweer pijlsnel uit de startblokken geschoten, maar in deze eerste nieuwsbrief van het jaar, nemen we graag de tijd om even stil te staan bij alles wat 2022 ons bracht, en bij wat we u toewensen voor 2023…

We wensen u enthousiasme en moed toe. Enthousiasme, om al uw projecten – professioneel en privé – te realiseren. Moed, om alle obstakels die u tegenkomt netjes te tackelen, om er vervolgens weer vol enthousiasme tegenaan te gaan. Laten we, ook in 2023, enthousiast samen bouwen aan overheden van de toekomst!

Laten we samen bouwen aan een vooruitstrevende overheid die niemand achterlaat. Die overheid biedt de burger een kwaliteitsvolle service. Die overheid zorgt ervoor dat de burger automatisch krijgt waar hij recht op heeft. Die overheid zorgt ervoor dat een vraag aan de overheid stellen net zo eenvoudig is als een vraag aan ChatGPT stellen, en dat antwoorden net zo helder en transparant zijn. Aan die overheid, die de burger proactief informeert en helpt, die zorgt voor een veilige en gezonde samenleving, … bouwen we graag samen met u in 2023!

Maar eerst, blikken we terug op enkele hoogtepunten van wat we samen met u realiseerden in 2022…