Nieuws en media

Retie investeert in training voor naadloze samenwerking met eNotulen

Als Algemeen Directeur van de Gemeente Retie is Roel Slegers getuige geweest van de digitale transformatie van hun werkprocessen. Met een relatief kleine gemeente van 11.500 inwoners, heeft Retie altijd een pragmatische benadering gehad om burgers te bereiken en te bedienen. In 2019 begonnen ze met het gebruik van eNotulen als softwareoplossing om hun vergaderingen te digitaliseren en de papierstroom te verminderen. De overstap naar eNotulen bood Retie nieuwe kansen, maar het bracht ook uitdagingen met zich mee, vooral toen er verloop optrad en de interne kennis van het softwarepakket verloren ging.

Lees meer

Bestuur Kinrooi verhuist IT-infrastructuur naar ciPort datacenter

Sinds kort zorgt Kinrooi niet meer zelf voor z’n servers waarop de belangrijkste toepassingen van de gemeentediensten, het sociaal huis, het woonzorgcentrum en de bibliotheek draaien. Alles is verhuisd naar het ciPort overheidsdatacenter. Rudy Janssen, ICT-coördinator van Kinrooi vertelt: “Daar zorgt men centraal voor het onderhoud en beheer, de back-ups, bedrijfszekerheid én beveiliging tegen cybercriminaliteit. De migratie naar het ciPort datacenter is heel vlot verlopen en de begeleiding van Cipal Schaubroeck was zeer goed.”

Lees meer

Hoe ging stad Antwerpen om met de cyberaanval?

Op 6 december 2022 werd Antwerpen het slachtoffer van een grootschalige cyberaanval. Youri Segers, Chief Digital & Information Officer van Stad Antwerpen en CEO van AG Digipolis Antwerpen vertelt op What’sUp?@2023 uitgebreid over hoe stad Antwerpen deze aanval aanpakte. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op.

Lees meer

Politiezone K-L-M schakelt sneller met eNotulen

De administratie van een politiezone zorgt voor de ondersteuning van het blauw op de straat. Vanessa Van Dessel is sinds 2004 politiesecretaris bij de politiezone K-L-M. Als secretaris is ze verantwoordelijk voor het notuleren van vergaderingen: colleges, politieraad, syndicaal overleg, zonale veiligheidsraad, … In dit interview vertelt ze over haar ervaringen met eNotulen en de samenwerking met Cipal Schaubroeck.

Lees meer

Cybersecurity en Cipal Schaubroeck-oplossingen

We lichten u graag toe hoe Cipal Schaubroeck u kan assisteren áls zich een cyberaanval mocht voordoen, en voornamelijk vestigen we ook de aandacht op wat ú kunt doen om u zo goed mogelijk te beschermen.

Lees meer

Deputatie van provincie Oost-Vlaanderen notuleert gelinkt met Notula

De deputatie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Ze bereidt de beslissingen van de provincieraad voor en voert die daarna uit. Sinds juni 2021 werd dit proces bij de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen gedigitaliseerd met Notula van Green Valley Belgium. “We gebruiken Notula doorheen de volledige organisatie” vertelt Inesse Khodja, Secretariaat Provinciegriffier van Provincie Oost-Vlaanderen.

Lees meer

Besparen als lokaal bestuur in 2023 doe je zo

We worden met z’n allen geconfronteerd met een zeer hoge inflatie en met een ongeziene energiecrisis. Bijgevolg is iedereen – ook u, als verantwoordelijke van een stad of gemeente – op zoek naar mogelijke maatregelen om inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Wij willen dan ook graag actief met u nadenken en lichten u enkele mogelijkheden toe die wij detecteerden…

Lees meer