Gemeentehuis Retie

In het groene Bonheiden, een relatief kleine gemeente met ongeveer 15.000 inwoners aan de rand van Mechelen, staat verkeersveiligheid hoog op de agenda. In dit klantverhaal deelt Els Van Bever, Financieel Directeur van de gemeente Bonheiden, haar ervaring met de succesvolle implementatie van ANPR-trajectcontroles en de totale ontzorging door Cipal Schaubroeck. In Bonheiden werden er tien trajecten met 24 QCAM5 camera’s geïmplementeerd. Het outsourcen van dit project stelde het bestuur in staat hun beleidsvisie voor verkeersveiligheid op korte termijn te realiseren.

Met de depenalisering van kleine overtredingen door het GAS 5 decreet kregen steden en gemeenten vanaf februari 2021 de gedeeltelijke bevoegdheid om administratieve geldboetes op te leggen, voor kleine snelheidsovertredingen tot 20km per uur. Voor Bonheiden was dit een kans om hun beleidsvisie aangaande verkeersveiligheid te versterken. “In onze gemeente was er voor dit project slechts beperkt trajecthandhaving, terwijl dit een maatregel is die echt ingaat op een mentaliteitswijziging van de automobilist. Met andere woorden, dit project past perfect in de beleidsvisie van Bonheiden om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom en in schoolomgevingen te verhogen door een mentaliteitswijziging van autobestuurders,” aldus Els Van Bever.

Totale ontzorging voor Bonheiden

Na een moeizame start koos Bonheiden voor de expertise van Cipal Schaubroeck.

“Voor ons, als kleinere gemeente, was het niet haalbaar om dit project zelf te trekken. En dankzij het bestaande raamcontract van Smartville, konden we snel starten. Ze hadden bovendien de nodige expertise in huis en hebben ons tijdens het volledige project voor 100% ontzorgd,” concludeert Els Van Bever.

Na een diepgaande voorstudie werd een gedetailleerde prijsofferte opgesteld. De opdracht werd in juli 2022 gegund aan de Tijdelijke Maatschap Smartville, waarna het project werd overgedragen aan het projectteam.

Als verantwoordelijke voor het aanbod handhaving binnen de Tijdelijke Maatschap Smartville is Cipal Schaubroeck eindverantwoordelijke van dit project. In februari 2023 kon het team starten met de daadwerkelijke installatie, na ontvangst van de officiële goedkeuring van de nieuwste QCAM5 camera van haar partner Macq.

Een complex project, waarbij nauwe samenwerking met verschillende externe partijen, zoals Smartville voor het raamcontract, Macq voor de QCAM5 camera’s, Proximus voor de datalijnen, Jacops voor de plaatsing van palen en infrastructuur, Fluvius voor elektriciteit en het Belgisch Meetinstituut voor de ijking van de camera’s, absoluut cruciaal was. Daarnaast was communicatie met de politiezone essentieel, voor de koppeling met de bestaande backend.

Constructieve en doortastende aanpak voor succesvolle implementatie

“Dankzij de constructieve en doortastende aanpak van het team werd het project binnen de afgesproken termijn opgeleverd. De manier waarop de projectmanager onze verwachtingen concretiseerde, het project in al zijn complexiteit opvolgde en bijstuurde waar nodig om iedere partij terug on track te krijgen, heeft bijgedragen aan deze succesvolle, korte implementatie,” volgens Els Van Bever. “Voor mij als key-user was Cipal Schaubroeck altijd bereikbaar met snelle responstijden en boden ze voldoende ondersteuning aan het interne team om zo het draagvlak binnen de gemeente te vergroten.”

Investeren in mobiliteit en verkeersveiligheid

De tevredenheid bij Bonheiden is hoog, en Els Van Bever benadrukt de voordelen van de totale ontzorging. “Dit was een groot project dat we als kleine gemeente nooit op die tijd hadden kunnen realiseren. Dankzij het outsourcen van de projectopvolging hebben we – als klein bestuur – op korte termijn onze beleidsvisie kunnen uitvoeren. Deze trajectcontroles stellen ons in staat meer te investeren in mobiliteit en verkeersveiligheid in Bonheiden.”

Cipal Schaubroeck, als leverancier van handhavingsoplossingen voor steden en gemeentes, biedt totale ontzorging van A tot Z. Tijdens het voortraject is er voldoende begeleiding, en dat het aanbod volledig af te nemen via het bestaande raamcontract van Smartville is een belangrijke troef. Opvolging gebeurt tijdens de implementatie door een overkoepelend projectmanager en nazorg in de vorm van een supportcontract dat we bieden op de camera’s, met preventief en curatief onderhoud.

Hierdoor wordt de drempel voor kleinere besturen, zoals Bonheiden, aanzienlijk verlaagd. De infrastructuur is bovendien volledig eigendom van de gemeente zodat steden en gemeentes hun volledige autonomie behouden om hun eigen mobiliteitsbeleid te implementeren

Meer informatie? Contacteer marnix.vrancken@cipalschaubroeck.be