Belastingen en invorderingen

Om het hele systeem van belastingen en fiscale en niet-fiscale invorderingen overzichtelijk te maken, te kunnen inschatten welke opbrengst een bepaalde invordering kan genereren en om voor de noodzakelijke opvolging te zorgen, ontwikkelde Cipal Schaubroeck de ideale oplossingen.

Cipal Schaubroeck kan daarbij beroep doen op medewerkers met jarenlange ervaring met het innen van belastingen voor zowel lokale overheden, als hogere overheden (Vlaamse overheid en provincies) waarbij zeer grote aantallen vorderingen aangemaakt en opgevolgd moeten worden.

Onze oplossingen automatiseren de opmaak van de kohieren, het drukken van aanslagbiljetten, de opvolging van betalingen en aanmaningen en de individuele verwerking in de boekhouding. Doordat ze rijkelijk voorzien zijn van geautomatiseerde invorderingsprocessen en verwerkingen, kan een bestuur hierdoor zijn vorderingen op een snelle, zeer efficiënte en kostenbesparende manier innen.

Het flexibele en instelbaar karakter van onze oplossingen laat toe om diverse soorten vorderingen in één globaal systeem te verwerken en op te volgen. Deze conceptuele opzet maakt het tevens mogelijk om meer vorderingssoort-overstijgende acties en processen uit te voeren in een ‘belastingplichtige/debiteuren’ perspectief. U hoeft zich daarbij niet te beperken tot ‘belastingen’, maar ook de inning van GAS-boetes (met koppeling naar het ISLP-systeem van de politie) en andere niet-fiscale invorderingen behoort tot de mogelijkheden.

De vaststellingen, die werden geformuleerd in de Thema-audit van de Vlaamse overheid (februari 2016) inzake de lokale belastingen en retributies, worden allemaal opgevangen door onze oplossingen.

Talrijke opties:

Cipal Schaubroeck kan u oplossingen aanbieden die zowel lokaal op het bestuur draaien, als centraal in ons datacenter.

Wij bieden u ook een end-to-end oplossing aan, die gaat tot en met het drukken, het onder omslag steken en het verzenden van de invorderingen. Maar verzending kan eveneens via de meer kosten-efficiëntere elektronische platformen zoals Doccle, eBox, e-mail, …

Koppelingen met externe systemen zijn mogelijk zoals de integratie met het eigen dossierverwerkingssysteem van uw bestuur of het ondersteunen van deurwaardersprocessen door diverse asynchrone elektronische informatiestromen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

En onze oplossingen kunnen ook dienst doen als een legaal archief voor de invorderingsdossiers, waardoor het niet meer nodig is om een papieren dossier per belastingplichtige/debiteur bij te houden.

CSanalytics, de cockpit van uw bestuur …

CSanalytics biedt u betrouwbare en makkelijk toegankelijke beleidsinformatie, die u toelaat om zowel samenvattende als gedetailleerde informatie transparant te visualiseren door middel van analytische dashboards.

  • Welke handvaten gebruikt u voor de opvolging ontvangsten voor belastingen en facturen?
  • Hoe zit het met de verhouding inkomsten t.o.v. de vorige jaren?
  • Hoe houdt u de vinger aan pols wat betreft de debiteuren met de grootste (vervallen) openstaande schulden?
  • Wat is de stand van zaken van de inningsgraad van de kohieren? Wat met de inningsgraad na een bepaalde invorderingsfase (bv. dwangschrift)?
  • Heeft een nieuwe verzendwijze of de leeftijd een invloed op het betaalgedrag?

 

CSanalytics bezorgt u kant- en klare standaard en gepersonaliseerde dashboards, bereikbaar via een eenvoudig navigatie menu. Daarnaast volledige self service: zelf snel nieuwe dashboards maken, zonder enige tussenkomst van IT. De mogelijkheid om enerzijds rapporten uit te wisselen met andere besturen en anderzijds rapporten te delen met personen in uw bestuur door zich eenvoudig te abonneren op bepaalde rapporten.

CSanalytics wordt inmiddels gebruikt door zowel tal van centrumsteden, alsook kleinere gemeentes.

De oplossing CSanalytics maakt gebruik van Microsoft Power BI Premium.

Meer info

Contacteer Ellen.Broekmans@cipalschaubroeck.be