Herkenbare problematiek?

Anno 2022 wil u snel en eenvoudig uw data kunnen analyseren om aan de hand hiervan de juiste beslissingen te nemen.

U wil niet telkens opnieuw data exporteren uit de verschillende toepassingen om deze daarna in Excel te gaan bewerken om beleidsmatige beslissingen te kunnen maken. Deze manier van werken is bijzonder foutgevoelig en zeer arbeidsintensief. En dit terwijl u enkel geïnteresseerd bent in het eindresultaat; U wil sneller en met meer flexibiliteitbetere beslissingen kunnen maken. U wil op dagelijkse basis over uw informatie beschikken en niet pas elk kwartaal of elke maand. U wil inzicht verkrijgen in de huidige situatie en hoe deze tot stand is gekomen. U wil in één oogopslag visueel nieuwe inzichten identificeren. Herkenbaar toch?

CSanalytics, de cockpit van uw bestuur

CSanalytics biedt u betrouwbare en makkelijk toegankelijke beleidsinformatie, die u toelaat om zowel samenvattende als gedetailleerde informatie transparant te visualiseren door middel van analytische dashboards.

  • Welke handvaten gebruikt u voor de opvolging van uw beleid en meerjarenplan?
  • Hoe volgt u – zonder u te verliezen in details – de realisatiegraad van uw beleidsdoelstellingen en actieplannen op?
  • Hoe houdt u de vinger aan de pols omtrent de financiën van uw bestuur?
  • Hoe brengt u armoedebestrijding in kaart?
  • Hoe krijgt u een correct beeld van uw huidig personeelsbestand of ziekteverzuim?

CSanalytics bezorgt u kant- en klare standaard en gepersonaliseerde dashboards, bereikbaar via een eenvoudig navigatie menu. Daarnaast volledige self service: zelf snel nieuwe dashboards maken, zonder enige tussenkomst van IT. De mogelijkheid om enerzijds rapporten uit te wisselen met andere besturen en anderzijds rapporten te delen met personen in uw bestuur door zich eenvoudig te abonneren op bepaalde rapporten.

CSanalytics bestaat voor de domeinen BBC, inning & invordering, zorg & welzijn en HR. En wordt inmiddels gebruikt door zowel tal van centrumsteden, alsook kleinere gemeentes.

De oplossing CSanalytics maakt gebruik van Microsoft Power BI Premium.

 

Positieve reacties bij Stad Geel

Lokale besturen beschikken over heel wat data. De verschillende databronnen samenbrengen op één en dezelfde plek en ze vervolgens op macroniveau analyseren, is een ander paar mouwen. Stad Geel is daar sinds eind vorig jaar wel toe in staat. Dankzij CSanalytics beschikken zij over kant-en-klare én gepersonaliseerde dashboards die hen op een visuele manier inzicht geven in hun budgetten, doelstellingen, actieplannen en nog veel meer. We laten Anne Depoorter, Financieel Directeur van Stad Geel, aan het woord. Lees het artikel

Download de folder van CSanalytics

 

Heeft u zelf interesse in CSanalytics? Stuur dan een mailtje naar werner.engelen@cipalschaubroeck.be.