Zorg en welzijn

Wellicht hebben weinig organisaties gevarieerdere activiteiten dan een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Van gezinszorg over poetsdienst en mindermobiele centrale tot bejaardenhulp, van budgetbeheer over kinderopvang tot financiële steunverlening.

Bij Cipal Schaubroeck kan je terecht voor de gepaste softwareoplossing voor een beter beheer van dossiers voor de sociale dienst.

Dossiers kunnen aangemaakt en opgevolgd worden vanuit de centrale backoffice. Bovendien zijn alle voor de OCMW’s beschikbare KSZ-stromen beschikbaar. Aanvragen rond specifieke dienstverlening (vb. Leefloon, Verwarmingstoelage) dienen verplicht ingeschreven te worden in een register. Naast de verplichte registers kunt u zelf bepalen welke registers u allemaal wenst aan te houden. Elke hulpvraag kan vervolgens in het daartoe bedoelde register inschreven worden waarbij onmiddellijk een aantal documenten kunnen afgeleverd worden (ontvangstbewijs, bewijs van inschrijving,…).

Bovendien biedt onze oplossing voor OCMW’s een gebruiksvriendelijke loketfunctie voor de registratie van loketverrichtingen van klanten. Elke verrichting kan indien gewenst per domein doorverwezen worden naar een maatschappelijk werker die vervolgens afhandelt.

Meer info

Contacteer ons voor meer informatie.

CSanalytics, de cockpit van uw bestuur …

CSanalytics biedt u betrouwbare en makkelijk toegankelijke beleidsinformatie, die u toelaat om zowel samenvattende als gedetailleerde informatie transparant te visualiseren door middel van analytische dashboards.

  • Hoe brengt u armoedebestrijding in kaart? Hoe kan ik tot op wijkniveau of zelf tot op straatniveau inzoomen?
  • Welke handvaten gebruikt u voor de opvolging van uw cliënten?
  • Hoe evolueren de verschillende steun types over de tijd? Hoe zit het met leefloon & equivalent leefloon?
  • Hoe kan ik inzicht krijgen in de genomen beslissingen rond toekenningen, terugvorderingen, intrekkingen & weigeringen?
  • Hoe houdt u de vinger aan de pols omtrent de betalingen?

CSanalytics bezorgt u kant- en klare standaard en gepersonaliseerde dashboards, bereikbaar via een eenvoudig navigatie menu. Daarnaast volledige self service: zelf snel nieuwe dashboards maken, zonder enige tussenkomst van IT. De mogelijkheid om enerzijds rapporten uit te wisselen met andere besturen en anderzijds rapporten te delen met personen in uw bestuur door zich eenvoudig te abonneren op bepaalde rapporten.

CSanalytics wordt inmiddels gebruikt door zowel tal van centrumsteden, alsook kleinere gemeentes.

De oplossing CSanalytics maakt gebruik van Microsoft Power BI Premium.

Heeft u zelf interesse in CSanalytics? Stuur dan een mailtje naar werner.engelen@cipalschaubroeck.be.