Zorg en welzijn

Wellicht hebben weinig organisaties gevarieerdere activiteiten dan een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Van gezinszorg over poetsdienst en mindermobiele centrale tot bejaardenhulp, van budgetbeheer over kinderopvang tot financiële steunverlening.

Bij Cipal Schaubroeck kan je terecht voor de gepaste softwareoplossing voor een beter beheer van dossiers voor de sociale dienst.

Dossiers kunnen aangemaakt en opgevolgd worden vanuit de centrale backoffice. Bovendien zijn alle voor de OCMW’s beschikbare KSZ-stromen beschikbaar. Aanvragen rond specifieke dienstverlening (vb. Leefloon, Verwarmingstoelage) dienen verplicht ingeschreven te worden in een register. Naast de verplichte registers kunt u zelf bepalen welke registers u allemaal wenst aan te houden. Elke hulpvraag kan vervolgens in het daartoe bedoelde register inschreven worden waarbij onmiddellijk een aantal documenten kunnen afgeleverd worden (ontvangstbewijs, bewijs van inschrijving,…).

Bovendien biedt onze oplossing voor OCMW’s een gebruiksvriendelijke loketfunctie voor de registratie van loketverrichtingen van klanten. Elke verrichting kan indien gewenst per domein doorverwezen worden naar een maatschappelijk werker die vervolgens afhandelt.

Meer info

Contacteer ons voor meer informatie.