Zorg en welzijn

Wellicht hebben weinig organisaties gevarieerdere activiteiten dan een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Van gezinszorg over poetsdienst en mindermobiele centrale tot bejaardenhulp, van budgetbeheer over kinderopvang tot financiële steunverlening.

Bij Cipal Schaubroeck kan je terecht voor de gepaste softwareoplossing voor een beter beheer van dossiers voor de sociale dienst.

Dossiers kunnen aangemaakt en opgevolgd worden vanuit de centrale backoffice. Bovendien zijn alle voor de OCMW’s beschikbare KSZ-stromen beschikbaar. Aanvragen rond specifieke dienstverlening (vb. Leefloon, Verwarmingstoelage) dienen verplicht ingeschreven te worden in een register. Naast de verplichte registers kunt u zelf bepalen welke registers u allemaal wenst aan te houden. Elke hulpvraag kan vervolgens in het daartoe bedoelde register inschreven worden waarbij onmiddellijk een aantal documenten kunnen afgeleverd worden (ontvangstbewijs, bewijs van inschrijving,…).

Bovendien biedt onze oplossing voor OCMW’s een gebruiksvriendelijke loketfunctie voor de registratie van loketverrichtingen van klanten. Elke verrichting kan indien gewenst per domein doorverwezen worden naar een maatschappelijk werker die vervolgens afhandelt.

Meer info

Contacteer ons voor meer informatie.

CSanalytics, de cockpit van uw bestuur …

CSanalytics biedt u betrouwbare en makkelijk toegankelijke beleidsinformatie, die u toelaat om zowel samenvattende als gedetailleerde informatie transparant te visualiseren door middel van analytische dashboards.

 • Hoe brengt u armoedebestrijding in kaart? Hoe kan ik tot op wijkniveau of zelf tot op straatniveau inzoomen?
 • Welke handvaten gebruikt u voor de opvolging van uw cliënten?
 • Hoe evolueren de verschillende steun types over de tijd? Hoe zit het met leefloon & equivalent leefloon?
 • Hoe kan ik inzicht krijgen in de genomen beslissingen rond toekenningen, terugvorderingen, intrekkingen & weigeringen?
 • Hoe houdt u de vinger aan de pols omtrent de betalingen?

CSanalytics bezorgt u kant- en klare standaard en gepersonaliseerde dashboards, bereikbaar via een eenvoudig navigatie menu. Daarnaast volledige self service: zelf snel nieuwe dashboards maken, zonder enige tussenkomst van IT. De mogelijkheid om enerzijds rapporten uit te wisselen met andere besturen en anderzijds rapporten te delen met personen in uw bestuur door zich eenvoudig te abonneren op bepaalde rapporten.

CSanalytics wordt inmiddels gebruikt door zowel tal van centrumsteden, alsook kleinere gemeentes.

De oplossing CSanalytics maakt gebruik van Microsoft Power BI Premium.

Heeft u zelf interesse in CSanalytics? Stuur dan een mailtje naar werner.engelen@cipalschaubroeck.be.

Software voor thuisdiensten: Zebra

Cipal Schaubroeck bouwt voor wat betreft de vernieuwing van de thuisdiensten verder op de software van CareIT. Deze organisatie ontwikkelt de software voor onder andere Ferm Thuiszorg en kan bouwen op meer dan 20 jaar expertise op het domein. Cipal Schaubroeck neemt de bestaande toepassing van CareIT daarom mee op in haar portfolio en engageert zich voor de verdere verrijking en uitbreiding van de software op maat van haar klanten.

De nieuwe toepassing – Zebra genaamd – vervangt de oude client/server toepassingen Genius/Winsoc en is een webtoepassing met bijhorende mobiele app, genaamd Ell@.

Zebra is ontwikkeld om zorgorganisaties te ondersteunen bij het beheer van clientdossiers, planningen en prestaties en met een directe link met Vesta en een Belrai-integratie voor het gesubsidieerde luik van de zorg. Bovendien zorgt Cipal Schaubroeck voor een integratie van de software voor thuisdiensten met de software Neptunus/Sierra2.0 voor sociale dienst, zodat de gebruiker steeds een globaal beeld op de hulpverlening blijft behouden. Ook voor wat betreft de ondersteuning van het pakket en de begeleiding bij de opstart, staat Cipal Schaubroeck garant voor een professionele service.

De toepassing zebra is opgebouwd uit volgende modules:

De sterke punten van het systeem kunnen als volgt worden samengevat:

 • Toepassing is volledig web-based en het SaaS model zorgt voor ontzorgen op IT vlak;
 • Uitgebreide dossierregistratie met aandacht voor het sociaal onderzoek en de verwachte taken;
 • Opgave van de wensen van de klanten;
 • Integratie met de BelRAI screener;
 • Eenvoudige registratie van de werkroosters van medewerkers;
 • Generatie van de werkplanning die rekening houdt met de roosters van de medewerkers en de wensen van de cliënten;
 • Automatische matching of uitsluiting van medewerkers bij de generatie van de werkplanning (bv. geen contact indien huisdieren);
 • Bij ‘conflicten’ in de planning geeft het systeem automatisch suggesties voor invulling -> op basis van medewerkers die beschikbaar zijn + rangorde van medewerkers die al eerder ter plaatse gingen bij de betrokken cliënt;
 • Indien de normale uurroosters nog niet volledig zijn ingevuld in de planning geeft het systeem zelf aan waar de beschikbaarheden zijn;
 • Registratie van afwezigheden en ziekten mogelijk -> onmiddellijk effect op de planning;
 • Planning digitaal te communiceren met medewerkers en cliënten;
 • Automatische kilometerberekening op basis van de verplaatsingen van de cliënten;
 • Verwerking van Vesta-communicatie gebeurt achter de schermen op basis van de input in het systeem. Er hoeven dus geen manuele acties te worden ondernomen om dossiers, medewerkers, hulpperiodes,….door te sturen naar VAZG.
 • Mobile Ell@ app voor de communicatie en bevestiging van de planning beschikbaar;
 • Facturatie in de toepassing zelf à koppeling met BBC software voor doorgave facturen naar BBC boekhouding;
 • Rapportering mogelijk via integratie met Power BI.

Cipal Schaubroeck werkte de afgelopen maanden aan de verdere verrijking van de software met functionaliteiten die nodig waren voor het gebruik van de toepassing door openbare besturen. We denken hierbij aan de implementatie van bijkomende dienstverleningen (bv. personenalarmsystemen, maaltijden,..), de communicatie met Vesta over het netwerk van KSZ, … Deze uitbreidingen werden afgestemd in samenspraak met een kerngroep van geïnteresseerde besturen. De uitrol van de toepassing werd begin 2022 gestart bij enkele piloten, maar ondertussen is het team klaar voor de algemene uitrol van de oplossing bij onze besturen.