Financiën

Van facturatie, tot BBC beleid en budgettering, BBC boekhouding en kassabeheer. De pakketten van Cipal Schaubroeck zijn de motor van uw organisatie.

1. Facturatie

Ons pakket voor algemene facturatie vervult een centrale rol binnen uw financiële organisatie. De algemene facturatie bestaat onder meer uit de registratie van de geleverde of gepresteerde goederen en diensten, de facturatie per klant, artikelgroep, tijdstip en de automatische vervaldagberekening. Dit pakket automatiseert de betalingsopvolging aan de hand van automatische inningen via codabestanden en gegroepeerde of individuele herinneringen. Facturen kunnen afgedrukt worden in de eigen huisstijl. De integratie met programma’s die u dagelijks nodig heeft zorgt voor een synergie, die u heel wat voordelen oplevert. Denk maar aan uw boekhouding, uw brandweertoepassing, uw reservatieprogramma, uw software voor kinderopvang en uw ticketingprogramma, …

2. BBC Beleid en Budgettering

Een degelijk beleid voeren kan niet zonder de nodige doelstellingen te formuleren. Om deze doelstellingen te bereiken dienen actieplannen en activiteiten/acties opgesteld te worden. De uitvoering van deze actieplannen en activiteiten/acties zal gepaard gaan met de nodige uitgaven en ontvangsten. Het pakket zorgt ervoor dat een volledig beleid kan opgemaakt worden en maakt tegelijk een koppeling met de budgetramingen of budgetwijzigingen. Het is een totaalpakket waarbij het beleid uitgestippeld kan worden en waarvan de financiële implicatie onmiddellijk zal getoond worden. Door de integratie met het boekhoudpakket kunnen de gegevens uit Beleid en Budgettering binnen de boekhouding gebruikt worden.

3. BBC Boekhouding

Deze financiële software, ontwikkeld conform de bepalingen van het gemeentedecreet, laat u toe een correcte boekhoudkundige verwerking uit te voeren van alle budgettaire en financiële transacties, die voortvloeien uit het strategisch meerjarenplan en het budget. Het strategisch meerjarenplan en budget, dat opgebouwd is uit doelstellingen en actieplannen, vormen de basis voor de registratie in de boekhouding, zodat tijdens de uitvoering en na het afsluiten van het boekjaar ook een waardevolle beleidsevaluatie mogelijk wordt. Een aantal nieuwe concepten in het kader van het gemeentedecreet zijn: Doelstelling, Actieplan, Budgethouder, Beleidsdomein, Beleidsveld, Investeringsproject. U doorloopt de ontvangstencyclus van uitgaande factuur tot definitief recht en de uitgavencyclus van bestelaanvraag tot openstaande schuld. U maakt betaalopdrachten aan en doet diverse en financiële boekingen. U kunt de aflossingstabellen van de leningen automatisch inlezen uit linkbestanden aangeleverd door de financiële instellingen.

4. BBC Kassabeheer

Dit is een krachtige, professionele softwaretoepassing waarmee u uw kassa nauwkeurig kunt bedienen. U definieert een onbeperkt aantal artikelen en maakt daarbij handig gebruik van artikelgroepen. Artikelgegevens kunt u rechtstreeks invoeren of hergebruiken uit het facturatieprogramma. Verkochte artikelen volgt u nauwkeurig op in uw voorraad, klantgegevens kunt u rechtstreeks invoeren of kunnen uitgelezen worden vanuit de facturatie software. Kassabeheer werkt samen met scanners, touchscreens, geldlades, ticketprinters en veel meer. In het kassabeheer kunt u beschikken over een beperkt voorraadbeheer. De voorraad van de artikelen kan bijgehouden worden per voorraadplaats. De voorraad kan getoetst worden aan de kassaverkopen als extra controlemiddel.

5. CSanalytics, de cockpit van uw bestuur.

CSanalytics biedt u betrouwbare en makkelijk toegankelijke beleidsinformatie, die u toelaat om zowel samenvattende als gedetailleerde informatie transparant te visualiseren door middel van analytische dashboards.

  • Welke handvaten gebruikt u voor de opvolging van uw beleid en meerjarenplan?
  • Hoe volgt u – zonder u te verliezen in details – de realisatiegraad van uw beleidsdoelstellingen en actieplannen op? Welke verdienen een nauwere opvolging? Welke moeten we bijsturen?
  • Hoe houdt u de vinger aan de pols omtrent de financiën van uw bestuur?
  • Wat is de stand van zaken aan de ontvangsten en aan de uitgaven kant?
  • Hoe is de evolutie van onze thesaurie over de verschillende maanden? In welke periode is, historisch gezien, mogelijk ruimte voor beleggingen? Wanneer is er, historisch gezien, nood aan cash?
  • Hoe kan ik de cijfers over legislaturen, boekjaren en entiteiten heen bekijken en vooral vergelijken?


CSanalytics
bezorgt u kant- en klare standaard en gepersonaliseerde dashboards, bereikbaar via een eenvoudig navigatie menu. Daarnaast volledige self service: zelf snel nieuwe dashboards maken, zonder enige tussenkomst van IT. De mogelijkheid om enerzijds rapporten uit te wisselen met andere besturen en anderzijds rapporten te delen met personen in uw bestuur door zich eenvoudig te abonneren op bepaalde rapporten.

CSanalytics wordt inmiddels gebruikt door zowel tal van centrumsteden, alsook kleinere gemeentes.

De oplossing CSanalytics maakt gebruik van Microsoft Power BI Premium.

Download onze folder van CSanalytics.
Heeft u zelf interesse in CSanalytics? Stuur dan een mailtje naar werner.engelen@cipalschaubroeck.be.

 

Meer info over onze financiële toepassingen?

Contacteer ons voor meer informatie.