Smart City Solutions

Cipal Schaubroeck heeft als missie om steden en gemeenten te ondersteunen in hun ontwikkeling tot een slimme gemeente, stad of regio. 

In onze visie staat een slimme “stad” voor een lokaal bestuur dat strategisch investeert in innovatieve technologieën die bijdragen aan een verbeterde beleidsvoering en helpen bij het bereiken van concrete beleidsdoelstellingen.  

De bouwstenen van een slimme stad zijn dan ook: 

  • Datagedreven beleid
  • Beleidsimplementatie door middel van handhaving of incentivering 
  • Communicatie met de burger 

Cipal Schaubroeck maakt deel uit van Smartville, een tijdelijke maatschap die een groot aantal oplossingen aanbiedt aan de lokale besturen met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid, milieu en lokale economie. Bij Cipal Schaubroeck ligt de focus op twee belangrijke beleidsdomeinen:  

  • mobiliteit & verkeersveiligheid 
  • en milieu & omgeving. 

In het beleidsdomein mobiliteit en verkeersveiligheid ligt de nadruk op het ondersteunen van de beleidsimplementatie, en dit door middel van een aantal handhavingsoplossingen, maar ook door betere communicatie van dat beleid (bv. via hoppinzuilen). Op het domein milieu en omgeving zetten we in op data-analyse om zo beleidsvorming te ondersteunen. We gaan graag met u in gesprek rond onze concrete en beproefde oplossingen voor: 

  • Trajectcontroles in zones 30/50 
  • Zonebewaking (autoluw, zwaar vervoer, sluipverkeer) 
  • Flitshandhaving 
  • Hoppinpunten en de Slimme Kaart 
  • Sluikstorten handhaven 

Ontdek nu hoe onze oplossingen bijdragen aan een slimmere en duurzamere samenleving, van trajectcontrole tot sluikstorten handhaven. Samen evolueren we naar een echt slimme stad of gemeente!