Loonadministratie

Correcte input door rechtstreeks contact met uw persoonlijke payroll consulent resulteert in een feilloze output.

 • Opstart personeelsdossier
 • Periodieke Berekeningen
  • Bruto-netto regels
  • Regularisaties
 • Aangifte aan externe organismen
  • Dimona
  • DmfAPPL
  • Aangifte bedrijfsvoorheffing
  • Belcotax-aangifte
  • Aangifte vakbondspremie
  • Aangifte pensioenkadaster
 • Aanleveren diverse rapporten en lijsten
  • Individuele rekeningen
  • Totalen per begrotingsartikel
  • Lijst burgerlijke aansprakelijkheid
  • Syntheserapport DmfAPPL – Boekhoudkundige uitsplitsing