Juridische basisopleiding personeelsdeskundige lokale besturen 2023 – Grobbendonk

Datum: 07/03/2023 - 30/05/2023
Tijd: 09:30 - 16:00

Locatie
Aldhem Hotel
Jagersdreef 1
2280 Grobbendonk


Start er een nieuwe medewerker op de personeelsdienst? Of wilt u nog eens een opfrissing van uw basiskennis? Dan is deze basisopleiding een echte must! 

We maken u wegwijs in het kluwen van relevante regelgeving. Dit doen we niet alleen door deze aan u toe te lichten, maar vooral door, samen met u, de regels toe te passen aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en oefeningen. We maken er interactieve sessies van!

Ons doel is dat u na deze opleiding de theorie zelf kan toepassen in de dagdagelijkse praktijk. Daarom staat de laatste opleidingsdag in het teken van herhaling en oefeningen, op basis van uw input. Doorheen de sessies vragen we de deelnemers aan te geven welke delen extra toelichting en inoefening vergen. Deze laatste opleidingsdag wordt dan samengesteld op basis van de noden van de deelnemers.

Een gedetailleerd overzicht van de onderwerpen die aan bod komen vindt u hieronder:

Dag 1

 • Contractueel vs. statutair
 • Proeftijd
 • Soorten overeenkomsten (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervanging, studenten, …)
 • Specifieke tewerkstellingsvormen (vrijwilligers, artikel 60’ers)
 • Mandatarissen
 • Arbeidsreglement

Dag 2

 • Werving en selectie
 • Functionele loopbaan
 • Anciënniteit
 • Salaris en salarisschalen
 • Loonlijn (RSZ, bedrijfsvoorheffing, andere inhoudingen op loon, …)
 • Dimona
 • Toelagen, vergoedingen en sociale voordelen (eindejaar toelage, fietsvergoeding, verstoringstoelage, …)
 • De loopbaan (bevordering, waarneming, …)

Dag 3

 • Arbeidsduur
 • Feestdagen
 • Einde arbeidsrelatie
 • Tucht

Dag 4

 • Jaarlijkse vakantie (vakantieduur + vakantiegeld)
 • Moederschapsbescherming
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Alle andere verloven en afwezigheden (onbetaald verlof, omstandigheidsverlof, dienstvrijstelling, …)

Dag 5

Herhalingssessie o.b.v. input deelnemers:

 • Moeilijke stukken opnieuw toelichten
 • Extra oefeningen
 • Mogelijkheid tot vragen stellen over leerstof

Data

Deze 5-daagse opleiding zal plaatsvinden op volgende dagen:

Dag 1 – Dinsdag 7 maart 2023
Dag 2 – Dinsdag 21 maart 2023
Dag 3 – Dinsdag 18 april 2023
Dag 4 – Dinsdag 2 mei 2023
Dag 5 – Dinsdag 30 mei 2023

De sessies vinden telkens plaats van 09u30 tot 16u00.

Koffie, drank en broodjeslunch worden voorzien.

Kostprijs

Klant in gemengde service: € 248,50 per dag en voor 5 dagen € 1.242,50
Klant in eigen beheer: € 295 per dag en voor 5 dagen € 1.475
Geen klant van CS Payroll&HR: € 357 per dag en voor 5 dagen € 1.785

Tarief per individuele deelnemer. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25 deelnemers per sessie.

Annuleren kan op het e-mailadres juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be . Hier zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Inlichtingen

Indien u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact opnemen met juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.