Stad Genk installeert trajectcontroles in eigen beheer en boekt spectaculaire resultaten.

Verkeersveiligheid is voor stad Genk en burgemeester Wim Dries een topprioriteit.

“In onze stad stelden we op een aantal plaatsen vast dat er te snel werd gereden door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders. Met de installatie van 11 trajectcontroles op de belangrijkste verbindingswegen in de stad willen we het snel rijden ontmoedigen en een gedragsverandering teweegbrengen bij de overtreders”, vertelt Wim Dries.

Stad Genk koos er bewust voor om dit project in eigen beheer uit te voeren in samenwerking met Cipal Schaubroeck. Via het raamcontract Smartville werd de totaaloplossing afgenomen voor het verwerken en het innen van de GAS boetes.

Marleen Smeyers, woordvoerder van Politiezone Carma vult aan: “Het initiatief van de stad Genk heeft ook implicaties op onze werking. Met het administratief GAS boetes systeem werden de nodige koppelingen gemaakt met onze verwerkingssystemen. Inclusief een eenvoudige triagemodule om te bepalen of een vaststelling politioneel of via GAS boete mag worden afgehandeld.”

En de resultaten van de eerste maanden? Die zijn spectaculair!

Wim Dries verduidelijkt: ”Daar waar voordien 87,5% van de bestuurders zich aan de snelheid hield, is dat op die plaatsen nu 98,5%. De reacties van de omwonenden zijn heel positief. Ze stellen vast dat de verkeerssnelheid eindelijk gedaald is.”

Alle 11 trajectcontroles op het grondgebied van stad Genk zijn ondertussen werkzaam, waardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de ruime omgeving verder kunnen verbeterd worden. De uiteindelijke doelstelling is op korte termijn te evolueren naar 99,5% van de bestuurders die zich houden aan de snelheid binnen een trajectcontrole en uiteindelijk naar 100%.

Met de totaaloplossing van Cipal Schaubroeck en Smartville worden stad Genk en Politiezone Carma volledig ontzorgd op het niveau van projectmanagement, services en support. Met de inkomsten van de trajectcontrole worden de investeringen snel terugbetaald en wordt er verder ingezet op het verhogen van de verkeersveiligheid.

Meer informatie: marnix.vrancken@cipalschaubroeck.be