Treedt u als stad of gemeente zowel reactief als proactief op in het kader van handhaving? En beschikt u over de nodige middelen om uw handhavingsproces op een efficiënte manier op te volgen? Of kunt u nóg beter proactieve controles plannen? En is het mogelijk om informatie uit vaststellingen eenvoudig over te nemen in PV’s, aanmaningen, …? Laat u inspireren!

Team Omgeving – nieuwe oplossing voor beheer van ‘Toezicht & Handhaving’

 

Sinds 2018 leveren de lokale besturen omgevingsvergunningen af in plaats van de afzonderlijke stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen van vroeger. Zaken rond ruimtelijke ordening en rond milieu kunnen dus via één omgevingsvergunning samen worden behandeld.

De handhaving van deze omgevingsvergunningen wordt geregeld via het ’Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning van 25 april 2014’ en haar uitvoeringsbesluiten. Deze uitvoeringsbesluiten wijzigden de handhavingsbepalingen voor stedenbouw en milieu, die werden beschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening respectievelijk het Decreet Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid.

Met de module ‘Toezicht & Handhaving’ – onderdeel van onze toepassingen CSnestor2.0 en CSgolf2.0 – bieden we aan de lokale besturen een oplossing om het toezicht en de handhaving van de omgevingsvergunningen te vergemakkelijken.

De module bestaat uit 3 grote onderdelen.

  • Meldingen & Plaatsbezoek
  • Handhaving
  • Mobile

Het gedeelte ‘Meldingen & Plaatsbezoek’ is nu reeds beschikbaar en maakt zowel een reactief als een proactief beleid mogelijk. Meldingen of klachten van burgers of ondernemingen over allerlei soorten hinder kunnen worden beheerd, net als meldingen van gemeentediensten of andere betrokkenen bij het handhavingsproces. Daarnaast kunnen via een wizard proactieve controles worden aangemaakt voor opvolging van de afgeleverde of geweigerde omgevingsvergunningen.

Bij een plaatsbezoek kunnen alle vaststellingen worden geregistreerd, zowel via beschrijvingen als via beeldmateriaal. Dankzij de ingebouwde koppeling met de Vlaamse Codex kan de toezichter bovendien de actuele wetgeving in de toepassing raadplegen en eventueel de geschonden artikels meteen selecteren en opnemen in het dossier. Het is eveneens mogelijk om lokale wetgeving gestructureerd in te geven én te beheren in de toepassing, zoals bijvoorbeeld een GAS-reglement of een gemeentelijk prioriteitenkader.

Ook werd een koppeling gelegd met de Controle Viewer van het Departement Omgeving, waardoor het mogelijk wordt om na te gaan of andere actoren – gemeentelijk, intergemeentelijk, provinciaal, gewestelijk – ook reeds actief zijn in een onderzoek naar de gemelde hinder.

Bij een vastgestelde overtreding kan een handhavingsdossier opgestart worden of kan de klacht mee opgenomen worden in een bestaand handhavingsdossier. De oplossing zorgt ervoor dat documenten als aanmaningen, PV’s en herstelvorderingen kunnen worden aangemaakt op basis van de gegevens in het dossier. Ook de gegevens voor het jaarlijks handhavingsrapport worden aangemaakt op basis van de gegevens aanwezig in de toepassing.

Team Omgeving geeft u graag meer uitleg over de mogelijkheden van de module ‘Toezicht & Handhaving’ tijdens verschillende webinars op 20, 26 en 30 november.

Maar een demonstratie bij u ter plaatse kan natuurlijk ook. Neem gerust contact op met ons.

Uw bestuur kan ook op Team Omgeving beroep doen voor bijstand bij de taken van de omgevingsambtenaar, de GIS-ambtenaar en de deskundige. Ook tijdelijke afwezigen binnen de dienst kunnen door Team Omgeving worden opgevangen.

Voor meer informatie neem contact op via Geert.Huysmans@cipalschaubroeck.be