Nu het coronavirus (Covid-19) hard toeslaat, moeten lokale besturen noodgedwongen overschakelen naar thuiswerk. Geen probleem als u via het ciPort datacenter werkt, een ander paar mouwen als u nog via een lokale serverinfrastructuur werkt. Gelukkig zijn er de laatste jaren heel wat lokale besturen volledig of gedeeltelijk overgestapt naar het ciPort datacenter. Zo hebben ze altijd, overal en vanop eender welk apparaat op een uiterst veilige manier toegang tot hun applicaties. Die overstap loont, zo getuigt ook Johan Artois, ICT Coördinator van het Lokaal zorgbestuur Haacht (OCMW en gemeente).

Telewerk als extra troef in war for talent

“Ongeveer een jaar geleden hebben we beslist om telewerk mogelijk te maken voor ambtenaren bij de gemeente en het OCMW”, vertelt Johan. “Deze maatregel moest er onder meer voor zorgen dat we een extra troef in handen hadden om nieuwe medewerkers aan te trekken. Uiteraard was het niet de bedoeling dat onze werknemers voltijds thuis zouden werken, maar het kon wel als het nodig was. Die strategie loont nu uiteraard.”

Iedereen verplicht thuis wegens coronavirus

“Toen de overheid besliste dat onze medewerkers maximaal thuis moesten werken vanwege het coronavirus, zijn we ons onmiddellijk beginnen organiseren. Iedereen die over een eigen laptop en internet beschikt, kon thuis meteen aan de slag. Voor wie geen eigen laptop had, hebben we een aantal oude laptops in orde gezet en aan hen meegegeven. Daarnaast hebben we een handleiding geschreven voor onze medewerkers waarin uitgelegd staat hoe ze via hun eigen laptop thuis kunnen werken. Na enkele dagen was 90% van het administratief personeel opnieuw aan de slag.”

De enige juiste beslissing

“Heel wat andere lokale besturen die nog niet in de cloud werken, zitten momenteel met de handen in het haar om hun medewerkers op een veilige manier te laten werken. Dat is bij ons niet het geval. Onze medewerkers kunnen gewoon verder aan hun dossiers werken zonder dat ze ook maar enig gezondheidsrisico hoeven te lopen. Ik denk dat we momenteel een van de weinige lokale besturen zijn in onze regio waarbij nagenoeg al het administratief personeel thuis kan werken. Een jaar geleden had niemand kunnen voorspellen dat we dit zo hard nodig zouden hebben, maar wat zijn we nu blij dat we toen de juiste beslissing hebben genomen”, besluit Johan Artois erg tevreden.

Wenst u meer informatie te krijgen over onze datacenterdienstverlening? Stuur dan een mailtje naar bart.vanhove@cipalschaubroeck.be of neem contact op via je relatiebeheerder. Ongeacht de maatschappelijke situatie, het ciPort datacenter zal steeds een toegevoegde waarde zijn voor u als beleidsmaker en voor uw medewerkers.