Sinds 31 maart 2019 worden alle aktes van de burgerlijke stand elektronisch opgemaakt, ondertekend en neergelegd in de Centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Aangezien heel wat functionaliteiten van de klassieke software voor de Burgerlijke Stand op de schop gingen omdat men niet langer mag werken met papieren aktes, maar alles digitaal dient door te stromen naar de centrale DABS, koos Cipal Schaubroeck ervoor om de gloednieuwe applicatie CSdabs te ontwikkelen. Stad Antwerpen werkt er intussen al geruime tijd mee en is tevreden. Om zich geen zorgen te hoeven maken om IT-infrastructuur, beslisten ze ook alle toepassingen die worden gebruikt op burgerzaken te migreren naar het datacenter van Cipal Schaubroeck.

Migratie van 800.000 aktes

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen en dat betekent dus ook dat het aantal aktes navenant is. Voor Stad Antwerpen moesten maar liefst 800.000 aktes gedigitaliseerd en gemigreerd worden naar de federale databank. “Dat was een hele opgave”, aldus Maurice Goffart van Stad Antwerpen. “Dat was natuurlijk niet alles, we moesten er ook voor zorgen dat we voortaan alle nieuwe aktes digitaal konden aanmaken, ondertekenen en doorsturen naar DABS. Om daarin te slagen kozen we voor CSdabs.”

Een applicatie op maat

“Begin 2018 zaten we aan tafel met Digipolis, onze IT-partner, en Cipal Schaubroeck”, gaat Maurice verder. “Vooral het feit dat Cipal Schaubroeck een volledig nieuwe applicatie ontwikkelde sprak ons aan. Zo wisten we zeker dat deze applicatie volledig afgestemd was op de nieuwe wet en niet voortvloeide uit een eerdere applicatie.”

“We zijn aan de slag gegaan om eind maart 2019 volledig over te schakelen naar CSdabs. Dat verliep aanvankelijk niet vlekkeloos, wat voornamelijk te wijten was aan de performantie van de centrale federale DABS-databank. Cipal Schaubroeck heeft ons hier met raad en daad bijgestaan. Zij stonden in nauw contact met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en het Rijksregister om problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Intussen loopt alles goed en zijn we erg tevreden over de snelheid en de gebruiksvriendelijkheid van de software.”

Migratie datacenter

Stad Antwerpen koos er intussen ook voor om al haar toepassingen op het niveau van burgerzaken te migreren naar het datacenter van Cipal Schaubroeck. Vroeger beheerde Digipolis de IT-infrastructuur van Stad Antwerpen. Die was echter aan vervanging toe. Door te migreren naar de cloud en het datacenter van Cipal Schaubroeck, hoeven ze zich niet langer zorgen te maken over de performantie van hun IT-toepassingen. “We merken dat onze IT-toepassingen nu sneller werken en dat er minder problemen zijn dan voorheen. Bovendien hoeven we ons nu niks meer aan te trekken van het onderhoud. Ook hier zijn we dus erg tevreden”, besluit Maurice Goffart.

Meer informatie? Neem contact op met uw relatiebeheerder of met geert.huysmans@cipalschaubroeck.be