Belastingen innen is belangrijk voor de werking van elk overheidsniveau, zo ook voor elke stad, gemeente of provincie. Echter is het vaak een tijdrovende taak die voor zowel de administratie als de burger niet altijd even duidelijk is. Sinds kort lost Stad Aalst deze uitdagingen op met CScollect, een toepassing om belastingen in te vorderen, gebaseerd op de software die Cipal Schaubroeck via het DXC-consortium ook voor de Vlaamse Overheid ontwikkelde. Dat zorgt voor een efficiëntere werking weet Hans Nieuwlandt, teamverantwoordelijke van Belastingen Stad Aalst, die vooral naar een moderne software op zoek ging.

Efficiënter werken

Hans Nieuwlandt, teamverantwoordelijke van Belastingen Stad Aalst vertelt: “We willen met de stad sterk inzetten op innovatie. Na demo’s en wat rondvragen bij collega’s uit andere steden, bleek CScollect de beste en meest moderne toepassing voor ons. Ons team kreeg een echte efficiëntie-boost. Zaken die we voordien handmatig moesten invoeren met lijsten, worden nu automatisch ingelezen. Bovendien kunnen we flexibel berekeningen voor aanslagbiljetten aanpassen met intuïtieve stroomschema’s. We hoeven dus niet elke keer naar onze integratiepartner te lopen, met de bijhorende wachttijd als gevolg.”

Alles centraal

“Dat we alles centraal beheren is ook een grote troef,“ gaat Nieuwlandt verder. “Hoewel we CScollect voorlopig enkel voor belastingen gebruiken, zullen we op termijn alle invorderingen zoals huurgelden, GAS-boetes, maaltijden voor de scholen en uitgaande facturen van A tot Z via dit platform beheren. Dat zorgt voor een ruime en unieke blik op inkomsten van het lokaal overheidsbedrijf Aalst (stad en OCMW) over teams en departementen heen. Ook al zijn kohieren en inningen twee teams, je kan intern vlotter samenwerken want iedereen kan altijd aan dezelfde informatie op één duidelijke plek.”

Transparantie

CScollect brengt transparantie voor zowel medewerkers als de burger, aldus Nieuwlandt: “Duidelijke logboeken en een centraal overzicht zorgen er voor dat iedereen altijd werkt met de laatste stand van zaken. Ook correspondentie kan met één klik opgeroepen worden. Zo wordt er niets over het hoofd gezien en vermijden we bijvoorbeeld dubbele aanrekeningen. Ook voor de burgers en ondernemingen wordt het in de toekomst duidelijker. Via CScollect zullen we een portaal oprichten waar inwoners eenvoudig de status van hun aangifte of factuur kunnen checken, saldo’s raadplegen of bijvoorbeeld een wijziging kunnen doorgeven. Qua dienstverlening is dat een enorme stap vooruit. En een functionaliteit die we nergens anders vonden.”

De CScollect-community

De voorloper van CScollect werd initieel ontwikkeld door Cipal Schaubroeck binnen het DXC-consortium voor het Vlaams Fiscaal Platform van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Belastingdienst int er alle Vlaamse belastingen mee, oa. de Erfbelasting, Onroerende Voorheffing en Verkeersbelasting. Sinds 2017 sijpelt deze investering door naar de steden, gemeenten, OCMW’s, AGB’s en intercommunales via CScollect dat werd uitgebreid en geoptimaliseerd voor lokale besturen.

Ellen Broekmans is accountmanager bij Cipal Schaubroeck en werkt nauw samen met provincies en centrumsteden: “Vandaag spreken we echt van een CScollect-community. Provincies, grote steden en gemeenten in Vlaanderen gebruiken nu de toepassing. Dat is een schitterend voorbeeld van hoe een investering voor het Vlaams niveau maximaal gerecupereerd wordt over verschillende echelons heen. Door zulke initiatieven zien we een merkbare modernisering die het leven van de inwoners kan verbeteren. Die investeringen zullen ook in de toekomst aanhouden zowel in CScollect als in andere projecten.”

 

Wilt u meer informatie omtrent CScollect, neem dan contact op met uw accountmanager van Cipal Schaubroeck of via Ellen.broekmans@cipalschaubroeck.be.