Lille-BelgaImage

Tijdens hun traject naar een optimaal werkende sociale dienst kon de gemeente Lille een helpende hand gebruiken. Ze deden een beroep op het Public Staffing-aanbod van Cipal Schaubroeck en A&S Solutions. Zo kreeg het bestuur een expert in huis die zich volledig toelegt op digitalisatie, verbetering van processen en organisatiestructuur vanuit een onafhankelijk en overkoepelend standpunt. Lille heeft zo de mankracht en kennis om te bouwen aan een betere werking.

Nood aan mankracht en expertise

Om de burger steeds beter van dienst te zijn, werkt de gemeente Lille aan het optimaliseren van processen en teams. De integratie van het OCMW was het uitgesproken moment om de sociale dienst onder de loep te nemen. Lode Schelles, diensthoofd van dit departement, vertelt: “Uit een studie door A&S Solutions kwamen een aantal verbeterpunten die we wilden aanpakken. Digitalisering, een nieuwe teamstructuur, een verhuis, corona met de bijhorende extra taken en meer; om deze ingrijpende aanpassingen te begeleiden ontbrak het ons aan mankracht en expertise. We deden een beroep op Public Staffing om een specialist in dienst te nemen.”

Het geknipte profiel voor de job

Op 1 september ging de consultant van start in het team van Schelles. Een schot in de roos aldus het diensthoofd: “Rob komt uit de regio, heeft zelf bij een OCMW gewerkt en brengt ervaring met dit soort trajecten met zich mee. De samenwerking loopt daardoor van een leien dakje. Hij ziet het project als een ‘wij-verhaal’ en praat veel met onze mensen om doelen en stappen samen uit te pluizen. Die dialoog is belangrijk voor ons.”

Objectief vooruit

Wie er met de neus op zit, mist het totaalplaatje. De externe blik die Lille kreeg via Public Staffing was van onschatbare waarde. “Als medewerker zit je soms te dicht op de processen om zaken grondig te herwerken”, gaat Lode Schelles verder. “Bovendien verblinden onze eigen wensen ons soms voor de optimale route. Rob kan onze processen van buitenaf in hun geheel en volledig objectief overschouwen. Dankzij die helikoptervisie kan hij – rekening houdend met de draagkracht van onze medewerkers – de nodige stappen uitwerken om de doelen en verbeterpunten uit de A&S Solutions-studie te behalen op de meest gunstige manier.”

Extra mankracht

De medewerkers van de sociale dienst hebben hun handen vol met het helpen van de burgers. Voor werken aan zichzelf schiet er weinig tijd over. Schelles: “Er komt altijd wel iets tussen dat belangrijker is. Zo gaat het traag of valt het helemaal stil. Met een externe partij die als enige taak heeft ons door dit traject te helpen, schiet het wel op. Rob heeft zo al een waaier aan zaken gedaan gekregen, waar wij anders niet zouden toe komen. Dat versnelt onze reis naar een optimale werking aanzienlijk.”

Meer Public Staffing-projecten in de toekomst

“Momenteel zitten we nog in de beginfase van ons traject. Hoewel we in de stuurgroep op lange termijn zullen evalueren of we zelf verder kunnen, schakelen we voorlopig nog met plezier Rob in. In de toekomst zie ik ons voor andere zaken en diensten ook een beroep doen op Public Staffing om verschillende soorten expertise en een helpende hand in te winnen. Wanneer we bijvoorbeeld tijdelijk een extra maatschappelijk werker nodig hebben of om de administratieve dienst beter vorm te geven. We zijn erg tevreden over de huidige samenwerking en staan zeker open om die uit te breiden”, concludeert Lode Schelles.

Meer info: https://www.publicstaffing.vlaanderen/nl