De verregaande maatregelen omwille van Corona treffen ook de gemeentelijke administraties die overgaan naar minimale dienstverlening. Dit heeft voor gemeenten vaak ook een noodgedwongen impact op de doorlooptijd van de behandeling van een aangevraagde omgevingsvergunning. Maar net op dit moment moet het natuurlijk wel mogelijk zijn om voldoende snel bijvoorbeeld bijkomende ziekenhuis- of andere verzorgingsfaciliteiten te bouwen en uit te baten.

Daarom heeft de Vlaamse Regering enkele noodmaatregelen getroffen die een oplossing moeten bieden voor gemeente en verzorgingssector.   

Wat houden de noodmaatregelen in?

In essentie zijn er twee belangrijke noodmaatregelen afgesproken:

  • Ten eerste wordt er tijdelijk afgeweken van de omgevingsvergunningsvergunningsplicht en -meldingsplicht voor onder andere de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, bijkomende productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen in verband met de uitbraak van het coronavirus;
  • Bovendien werden er nieuwe afspraken getroffen inzake allerhande procedurebepalingen, zoals termijnen en verplichtingen. Denk hierbij aan het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen, hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen.

Concreet worden voor de gemeentelijke dienst Omgeving de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe omgevingsdossiers verlengd. Dit moet er voor zorgen dat de administratie ondanks de beperkte capaciteit nog steeds in de mogelijkheid is om de noodzakelijke stappen voor vergunning correct te doorlopen. Belangrijk is wel dat overheden door de nieuwe maatregelen niet worden geblokkeerd in hun werking wanneer zij wel voldoende medewerkers aan de slag hebben voor een normale werking. Door de Vlaamse Regering wordt alleszins aangeraden om aanvrager en beroepsindiener niet onnodig lang in het ongewisse te laten.

Wat zijn de praktische gevolgen voor mijn gemeente?

We krijgen bij Cipal Schaubroeck heel wat vragen van gemeenten over waar de administratie nu precies moet mee rekening houden bij de behandeling van aanvragen. Welke termijnen worden nu effectief verlengd en voor welke stappen gelden nog steeds de initiële doorlooptijden?

We vatten graag even voor u samen:

  • Vele maatregelen gelden voor alle lopende en nieuwe dossiers: bv. de verplichte opschorting van openbare onderzoeken, de verlenging van de uiterste beslissingstermijn, de verlenging van de termijn om beroep in te stellen;
  • Sommige maatregelen gelden enkel voor vergunningen verleend in deze Corona-periode, bv. de verlenging van de wachttermijn (periode tussen verlening vergunning en start werken);
  • Andere termijnen worden dan weer niet gewijzigd: bv. kennisgeving bekendmaking, volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek.  

Om onze klanten goed te informeren over alle ‘ins & outs’ hebben we de voorbije dagen al enkele druk bijgewoonde webinars ingericht. Wij staan verder met plezier – maar op afstand – ter beschikking voor toelichting bij praktische vragen en richten op vraag eventueel nieuwe webinars in.  

Meer info rond hoe wij u kunnen helpen? Neem contact op met geert.huysmans@cipalschaubroeck.be, of met uw relatiebeheerder.