Meer capaciteit, een minimale downtime en een goede back-up. Dat waren de belangrijkste drijfveren voor de Antwerpse gemeente Stabroek om hun serverinfrastructuur te vernieuwen. Na het uitschrijven van een marktbevraging werden verschillende partijen uitgenodigd. Cipal Schaubroeck kwam als winnaar uit de bus en is bijgevolg verantwoordelijk voor het installeren en onderhouden van het serverpark.

Verouderde infrastructuur

“Onze vorige serverinfrastructuur was dringend aan vervanging toe”, steekt Wim van Huffelen, Financieel Directeur gemeente & OCMW Stabroek, van wal. “De waarborg van onze servers was vervallen en de capaciteit voldeed niet meer.  Bovendien werkten de gemeente en het OCMW nog op aparte servers, wat niet zo handig is sinds de inkanteling van de ocmw administratie in die van de gemeente. Redenen genoeg voor ons om onze servers te vernieuwen.”

Lokale servers genieten voorkeur

“Toen restte ons nog de vraag of we opnieuw voor lokale servers zouden kiezen of de overstap zouden maken naar de cloud. Voor ons was ontzorging prioriteit nummer één. Dan denk je al snel aan de cloud omdat het onderhoud dan de verantwoordelijkheid wordt van de cloudleverancier. Maar om snel in de cloud te kunnen werken moet je ook zeker zijn dat je altijd over een hoge connectiviteit beschikt. Wij waren niet zeker dat onze eigen connectiviteitsgraad wel voldeed. Ook het prijsaspect, cloud versus aankoop en de communicatiekost, speelden een belangrijke rol. Daarom kozen we voor lokale servers die vanop afstand worden beheerd door Cipal Schaubroeck. Zo zijn we ontzorgd en ook financieel was het voor ons haalbaar.”

Succesvolle SLA-onderhandelingen

“Toen de kogel door de kerk was om voor lokale servers te kiezen, zijn we met Cipal Schaubroeck aan tafel gaan zitten om afspraken te maken omtrent het beheer. Wat als er een incident plaatsvindt? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd? Wat met de back-upmogelijkheden? Dit alles en nog veel meer werd vastgelegd in een SLA-overeenkomst. Op dat vlak zijn we erg veeleisend geweest, maar wat we vroegen leek ons wel haalbaar. Wat we erg geapprecieerd hebben is dat Cipal Schaubroeck op een constructieve manier met ons meedacht en niet bang was om de lat van hun serviceniveau hoog te leggen.”

Klaar voor gebruik

“Intussen zijn de servers sinds augustus geïnstalleerd. Nu zijn we nog de laatste zaken in orde aan het brengen om de servers volledig operationeel te maken. We zijn alvast tevreden over hoe het project tot nu gelopen is. We kijken er dan ook naar uit om de SLA-overeenkomst samen met Cipal Schaubroeck in de praktijk om te zetten”, besluit Wim van Huffelen.

Wilt u graag informatie rond uw nieuwe serverinfrastructuur? Contacteer bart.vanhove@cipalschaubroeck.be of uw relatiebeheerder.