Meer dan 100 nieuwe medewerkers in 2017

Het afgelopen jaar heeft Cipal Schaubroeck 105 nieuwe voltijdse werknemers aangeworven. Deze spectaculaire groei is er gekomen door investeren en innoveren.

We luisterden aandachtig naar onze lokale overheden en vertaalden hun wensen in duidelijke investeringsplannen. Meer dan honderd nieuwe medewerkers werden aangetrokken om de wensen van onze klanten en gebruikers te concretiseren.

Een deel van deze medewerkers wordt ingezet om gedetailleerde functionele analyses van de klantenbehoeften te maken welke als basis dienen voor onze softwaretoepassingen. Andere medewerkers ontwikkelen en testen deze software. En nog andere collega’s begeleiden onze klanten bij hun digitalisatietrajecten en dragen hierdoor bij tot een nog betere dienstverlening.

Mooie resultaten als lange termijn garantie voor onze klanten

In totaliteit staan nu een 500-tal medewerkers ten dienste van onze klanten. We zijn fier op de goede resultaten die we in het eerste boekjaar realiseerden en verwachten dat de effecten van de integratie en de investeringsinspanningen zich in de komende jaren versterkt zullen verder zetten.

Op meer dan 88 miljoen Euro omzet realiseerden we vijf procent bruto rendement. Opbrengsten die we in 2018 terug investeren om onze klanten niet alleen morgen, maar ook overmorgen, ten dienste te zijn. Die resultaten vormen de beste lange termijn garantie voor onze klanten.

In 2017 hebben we ook tal van nieuwe klanten kunnen optekenen waarbij vooral onze groei op het domein van financiën (BBC) en op vlak van personeel en organisatie beduidend was. Alleen al op deze domeinen mochten we meer dan 25 nieuwe klanten verwelkomen.

Investeringen vertalen zich in nieuwe producten en diensten met tastbare resultaten

De aangroei van klanten heeft te maken met onze investeringen in een vernieuwde HRM suite en in de verdere vooruitgang op vlak van BBC met o.m. BBC2020, apps & dashboards, conversie-software  enz.

Maar ook op andere domeinen zijn de eerste resultaten zichtbaar, waarbij we bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar:

  • de ontwikkeling van ons CScollect-platform, een geïntegreerde oplossing voor de inning van fiscale en niet-fiscale invorderingen
  • de ontwikkeling van software om dossiers uit te wisselen met het Vlaams omgevingsloket
  • onze innovaties op vlak van burgerzaken, met niet alleen onze module voor vreemdelingenzaken (inclusief fraude detectie en identiteitscontrole mechanismen) maar ook onze toepassing CSdabs voor een optimale integratie met de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS)
  • ons digitaal sociaal dossier waardoor OCMW’s minder papier te verwerken hebben en meer aandacht kunnen besteden aan dienstverlening
  • de uitbouw van het CIport overheidsdatacenter om grote en kleine besturen te ontzorgen op het vlak van IT
  • ons digitaal handtekening platform dat volledig geïntegreerd wordt in al onze toepassingen

Weldra laten we onze lokale besturen kennis maken met onze eerste “smart city” toepassingen. Dit zijn zeer concrete toepassingen, die zich voortaan niet enkel richten naar de medewerkers van lokale besturen maar ook naar de burgers, bedrijven of bezoekers van uw gemeente.

De toekomst van Cipal Schaubroeck startte in 2017. Ook in 2018 mag u op ons rekenen. En in de volgende jaren!