Eind vorig jaar mocht u van ons een enquête ontvangen.

Graag houden we er aan u inzicht te bieden in de resultaten: wat leerden we over onszelf, en wat mag ú verder verwachten naar de toekomst toe? Wist u trouwens dat onze helpdesk steeds rechtstreeks bereikbaar is via telefoon, chat en e-mail?

Voor de gebruikers van ‘ex-Schaubroeck’ applicaties was dit de eerste tevredenheid enquête, terwijl het voor de ‘ex-Cipal-klanten’ reeds de derde bevraging was. Hierdoor hadden we voor ex-Schaubroeck klanten geen vergelijkingsbasis, terwijl we dit voor ex-Cipal wel hadden.

We danken alvast allen die meegewerkt hebben aan dit onderzoek, dat ons in staat stelt onze dienstverlening verder te verbeteren. U nam massaal deel met meer dan 900 bruikbare antwoorden. Ongeveer 60% van de antwoorden kwam van gemeentelijke ambtenaren, 35 % van OCMW’s, de overige van politiediensten, provincies en andere. 93% van de respondenten waren actieve gebruikers van onze toepassingen.

We bieden u graag inzicht in enkele markante conclusies:

  • De resultaten van 2017 zijn beduidend beter dan die van 2015. De tevredenheid bij OCMW’s ligt daarbij iets hoger dan die bij de gemeenten. Hoe langer gemeenten met onze organisatie werken, hoe hoger de tevredenheid.
  • Uit vorige onderzoeken konden we vaststellen dat we op het vlak van helpdesk ondersteuning een tandje moesten bijsteken in site Geel. We hebben daar het voorbije jaar zwaar op ingezet met allerlei verbeteringsprogramma’s rond de helpdesk. Dat u dat ook opmerkte, blijkt uit de bevraging.
  • Op het vlak van contacten (bereikbaarheid, helpdesk, offertes, nieuwsbrief, relatiebeheer,..) zijn we er ten opzichte 2015 gemiddeld 15% op vooruit gegaan, maar kan het nog steeds beter op vlak van de telefonische en fysische bereikbaarheid.
  • De gebruiksvriendelijkheid van sommige producten wordt op prijs gesteld, terwijl die van andere toepassingen nog kan verbeteren.
  • U waardeert de bekwaamheid en vriendelijkheid van onze medewerkers heel erg, waarvoor wij hen op onze beurt van harte danken!
  • Meer dan 78 % van de respondenten gaf dan ook aan Cipal Schaubroeck aan te bevelen bij andere besturen.

Wij danken u dan ook van harte voor het vertrouwen dat u stelt in Cipal Schaubroeck. Op basis van de resultaten van het onderzoek nemen wij ons alvast voor om het nóg beter te doen in de volgende jaren!

Tot slot zetten we graag mevr. Charlotte Coetsier in de bloemetjes. Zij is de winnares van de Ipad mini. Op de foto wordt ze geflankeerd door Mevr. Jolanta Steverlynck, voorzitster OCMW Anzegem en de afgevaardigden van Cipal Schaubroeck.