Op 1 januari 2018 zag de omgevingsvergunning het licht. Hiermee combineerde de Vlaamse overheid de dossiers voor stedenbouw, verkaveling en milieu samen onder één aanvraag die burgers en architecten bij het gelijknamige omgevingsloket kunnen indienen. Cipal Schaubroeck voorziet in de oplossingen CSnestor en CSgolf die het de lokale besturen mogelijk maken de door de burger ingediende omgevingsvergunningen op te volgen.

Bij die omgevingsvergunning zijn er verschillende stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan de dienst Milieu en Ruimte, het Schepencollege en de burger. Om de communicatie tussen deze groepen te vereenvoudigen voorziet de toepassing CSnestor niet enkel in backoffice functionaliteiten voor een dossierbehandelingssysteem, maar ook in verschillende loketten die de relevante informatie bij de juiste personen brengen. Sinds 1 januari schakelden al meer dan 100 gemeentebesturen over op een oplossing voor de omgevingsvergunning, waaronder de gemeente Dessel, gebruiker van CSnestor.

Vlotte communicatie tussen de verschillende gemeentediensten, het omgevingsloket en de burger

CSnestor is de link tussen gemeenten en het omgevingsloket. Is er advies van andere diensten binnen de gemeente nodig? Dan speelt de software de gegevens door naar de bevoegde gemeentediensten. De verschillende loketten binnen de toepassing zorgen er voor dat iedereen de informatie krijgt die hij nodig heeft. Zo krijgen de dienst Milieu en Ruimte het volledige verhaal te zien, waardoor ze op een objectieve manier hun advies kunnen formuleren. Datzelfde advies bezorgen ze via CSnestor trouwens terug aan het Omgevingsloket. Ook het Schepencollege heeft zijn eigen omgeving om dossiers in te kijken en nota’s door te sturen naar de gemeentelijke medewerkers. Daarnaast kan ook de burger via een eigen loket de verschillende aanvragen en beslissingen in zijn gemeente inkijken.

Minder administratie en efficiënter werken

“De digitalisatie van dit proces met CSnestor zorgt sowieso voor minder mailen en overtypen”, zegt Lieselot Ariën, medewerker ruimtelijke ordening bij de gemeente Dessel. “We moeten niet meer in archiefkasten duiken om dossiers terug te vinden en, hoewel Milieu en Ruimte bij ons op een bureau zit, is het handig dat we snel elkaars dossiers kunnen inkijken zonder het bij een collega te moeten opvragen. Ook de templates in de software zijn een groot gemak. Met een druk op de knop beschikken we bijvoorbeeld over een nieuw bord met bouwvergunning voor in de tuin.”

Betere service naar burgers toe

CSnestor helpt de gemeente Dessel niet alleen bij hun administratie, het zorgt ook voor een betere dienstverlening naar de burger toe. “Via een infokiosk met touchscreen kijken burgers de omgevingsdossiers in op het gemeentehuis. Toch prefereren we een persoonlijke aanpak en ontvangen we de mensen liever nog op ons bureau om eventuele vragen te beantwoorden”, vertelt Ariën. “Ook dan is CSnestor voor ons een hele hulp omdat we snel dossiers kunnen raadplegen en vervolgens projecteren op ons smartbord om er de nodige uitleg bij te geven.”

CSnestor is ook online te raadplegen. De gemeente Dessel gelooft in de combinatie van on- en offline in de toekomst: “Wie handig is met de pc kijkt de dossiers dan online in. Dat geeft ons meer tijd om mensen te ontvangen die niet goed met een computer overweg kunnen zoals oudere mensen of burgers die diepgaandere vragen over vergunningen hebben”, besluit een tevreden Lieselot Ariën.

 Voor meer informatie of een offerte: geert.huysmans@cipalschaubroeck.be, 014/57.64.09,
0496/59.20.18