Eerste editie van het C-smart Congres in samenwerking met Cipal Schaubroeck

Slim besturen voor gelukkige burgers.

In een eerste editie van What’sUp staat het actuele thema van “geluk” voorop als de ultieme finaliteit van slim besturen. We gaan in op vragen zoals: “Wat is gelukkig zijn?”. Wat bindt burgers, bedrijven en kennisinstellingen aan een regio? Hoe burgers betrekken bij het beleid? Hoe technologie inzetten onder het motto: “Slim besturen voor gelukkige burgers”.

Onder professionele begeleiding van Indra Dewitte debatteren we met beleidsmakers, overheidsmanagers en andere inspirerende sprekers over de ultieme doelstelling van een eigentijds slim bestuur. Deze dag wordt afgesloten met een luchtige noot door twee mentalisten bekend van Belgium’s Got Talent 2018.

Tussen 4 en 7 juni houden wij ook onze themadagen. Deze dagen gaan door zowel in Nazareth als in Geel en het programma is op beide locaties hetzelfde. Burgemeesters, schepenen, directeurs, diensthoofden, beleidsmakers en medewerkers actief in diverse domeinen zullen elk hun gading vinden tijdens de themadagen. Ook voor IT-beheerders en beleidsmakers rond de slimme stad is er een rijk gevulde themadag.

Meer info en inschrijven: //whatsup.vlaanderen