De afgelopen jaren heeft onze moderne democratie zich sterk ontwikkeld. De digitale transformatie zorgt ervoor dat lokale overheden over heel wat nieuwe tools beschikken om efficiënter te werken. Maar wat hebben de komende tien jaar in petto voor lokale besturen? Citizenlab, een online participatieplatform voor lokale overheden, vroeg het zich af en ging in gesprek met verschillende specialisten. Over één iets waren ze het alvast allemaal eens: technologie moet lokale besturen helpen om burgers nog meer te betrekken in de besluitvorming.  Onze CEO Dirk Verstichele ging met plezier het gesprek aan.

Accent meer en meer op de burger

“Momenteel ligt de nadruk bij lokale overheden nog op het digitaliseren van processen”, aldus Dirk Verstichele.  “Daarnaast zien we dat er een belangrijke cultuuromslag bezig is waarbij het accent meer op de burger komt te liggen, en hoe die de gemeente ervaart. Digitale transformatie manifesteert zich vooral bij de interactie tussen de lokale overheid en de burger. Je vindt dit bijvoorbeeld terug in de digitale burgerparticipatieplatformen en slimme loketten, maar ook in Smart City-ontwikkelingen en incentiveringstools die gewenst gedrag bij burgers stimuleren. Bovendien kunnen  we door het aggregeren en analyseren van realtime data en data uit onze toepassingen nieuwe datastromen en voorspellingen genereren. Dit alles moet de levenskwaliteit van de burger verhogen.”

Samenwerking tussen lokale overheden en data-ontsluiting

“Om technologische innovaties te implementeren, moet er de mogelijkheid zijn om dit op grote schaal te doen. Als men stappen vooruit wil zetten, is het dan ook essentieel dat lokale overheden beter samenwerken.  Een andere uitdaging is om de massaal verworven data op gestructureerde wijze te verzamelen en zinvolle verbindingen te vinden tussen gegevens die ogenschijnlijk weinig met elkaar te maken hebben. De technologie is er, dus dat vormt geen struikelblok. Het is een kwestie van te vertrekken vanuit een heldere probleemstelling om vervolgens de gepaste technologie te kiezen. De slimme stad ontstaat niet door een digitale big bang, maar door een aaneenschakeling van kleine, slimme initiatieven.”

Niet alleen voor grote steden

“Uiteraard hebben grote steden meer middelen en slagkracht dan een kleine of middelgrote gemeente. Meestal zijn centrumsteden voorlopers, maar dat is niet altijd het geval. Flow Pilots, dochterbedrijf van Cipal Schaubroeck, heeft bijvoorbeeld meegewerkt aan een project genaamd Buck-e, waarbij kinderen gestimuleerd werden om met de fiets naar school te komen. In de fiets, de helm of het gele hesje werden RFID-tags aangebracht. Wanneer kinderen langs de schoolpoort fietsten, werd dit door sensoren geregistreerd. De kinderen verzamelden op die manier cryptomunten, die konden worden ingeleverd voor korting bij de lokale handelaar, de plaatselijke bibliotheek of op de kermis. Dit toont aan dat de effectieve slagkracht dus vooral ligt aan de creativiteit waarmee lokale besturen problemen in de samenleving aanpakken.”

Wie het volledige interview wil lezen met onze CEO Dirk Verstichele en ook benieuwd is naar de inzichten van andere specialisten, kan de whitepaper ‘De toekomst van de digitale democratie’ hier downloaden.