Hechtel-Eksel heeft op woensdag 27 juni als eerste gemeente in België zijn papieren akten gemigreerd naar de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). Vanaf 1 januari 2019 mogen akten van de burgerlijke stand uitsluitend nog elektronisch opgemaakt worden. Hechtel-Eksel werkte hiervoor samen met Cipal Schaubroeck die zijn eigen software CSdabs ontwikkelde om elektronische akten aan te maken. Daarmee is Cipal Schaubroeck de eerste leverancier die “DABS certified” is.

Digitale versie van meer dan 2500 akten

De dienst burgerlijke stand van de gemeente Hechtel-Eksel is al een tijdje intensief bezig met het digitaliseren van de papieren akten. Om de papieren versie om te zetten naar een digitale versie werden de gegevens uit meer dan 2.500 akten uit het rijksregister gekoppeld met de lokale gegevens. Aan de gegevens werd ook een beeld toegevoegd van de akten nadat de papieren versies werden ingescand.

De gemeente Hechtel-Eksel streeft ernaar om tegen eind 2018 alle akten te migreren naar de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).  Zo kunnen ze op 1 januari 2019 volledig digitaal aan de slag.

Cipal Schaubroeck als eerste leverancier DABS certified

“Cipal Schaubroeck heeft de DABS-trein zeker niet gemist”, aldus Tim Bensch, Consulent burgerzaken bij Cipal Schaubroeck. “Onze software CSdabs is namelijk speciaal ontwikkeld om elektronische akten aan te maken. Dit gebeurt volledig volgens de voorschriften van de overheid. Daarmee zijn we de eerste leverancier die DABS certified is.”

Burgemeester Jan Dalemans is alvast enthousiast: “Om de akten te kunnen valideren en migreren werd er samen gewerkt met softwareleverancier Cipal Schaubroeck. Na nazicht van elke akte konden de akten gevalideerd worden. Dankzij het harde werk van onze dienst burgerlijke stand en de goede samenwerking met Cipal Schaubroeck werden de eerste akten nadien vlot gemigreerd naar de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS). En dus heeft een Hechtel-Eksels huwelijk uit 2014 de eer om met het eerste aktenummer aan de haal te gaan.”

50 besturen maken de overstap

Ondertussen zijn er al een vijftigtal besturen gestart met de migratie van papieren akten met behulp van CSdabs. CSdabs ondersteunt zowel een migratie op afschrift als migratie op uittreksel niveau.

Meer info

dabs@cipalschaubroeck.be