Nico Cras, CEO Cipal Schaubroeck nv, Carl Michiels, CEO Remmicom, Dirk Verstichele, CEO Cipal Schaubroeck nv

Cipal Schaubroeck nv en Remmicom nv gaan samenwerken. Ze hebben de ambitie om lokale besturen nog beter bij te staan in de digitale transformatie. Beide bedrijven bouwen daarom samen hun gespecialiseerde productontwikkeling uit.

Lokale besturen vergroten hun schaal, bijvoorbeeld via fusies en de inkanteling van OCMW’s in de gemeente. Ze verruimen hun dienstverlening door 24/7 bereikbaar te zijn en de burger meer te laten participeren. En ze hebben te maken met zowel wetgeving als technologie die in snel tempo evolueren.

Cipal Schaubroeck en Remmicom hebben daarom besloten om vanaf 1 april 2019 samen te werken en hun specialisaties uit te bouwen, in het belang van de lokale besturen. Die krijgen zo toegang tot een breder en toekomstgericht productenaanbod.

Gezamenlijke productontwikkeling met open koppeling

Beide partners geven de samenwerking vorm via een gezamenlijke ontwikkeling voor de producten financiën en burger & omgeving. Ontwerpen, testen, ontwikkelen en uitrollen daarvan gebeurt samen. Remmicom zal zich specialiseren in burger & omgeving, terwijl Cipal Schaubroeck de specialisatie in financiën zal uitbouwen.

Een bijkomend voordeel voor lokale besturen is dat een open koppelingsstrategie zal worden toegepast over alle domeinen heen. Daardoor genieten ze van een soepele integratie tussen de toepassingen van Cipal Schaubroeck en Remmicom.

Nico Cras, CEO Cipal Schaubroeck, licht toe: “Voor elk van deze domeinen zal telkens één team of competentiecentrum zich nóg verder toeleggen op een toekomstgerichte ontwikkeling van de productportfolio. Deze specialisatie maakt het voor onze toepassingen mogelijk de evolutie van de wetgeving op de voet te volgen. Er komt ook meer ruimte om bijkomende innovatieve functionaliteiten in te bouwen en slimme toepassingen te voorzien die perfect inspelen op de behoeften van het lokale bestuur. In de andere domeinen,” voegt Cras toe, “blijven Remmicom en Cipal Schaubroeck onafhankelijk van elkaar werken, ook in de dienstverlening.”

Cipal Schaubroeck en Remmicom richten de blik ook naar de Vlaamse overheid en andere opdrachtgevers. De samenwerking tussen beide partners versterkt de slagkracht om snel en constructief softwareoplossingen voor grote projecten aan te bieden.

Vertrouwde kanalen

Terwijl de samenwerking in productontwikkeling het tempo van innovatie opdrijft, blijft de dienstverlening van Cipal Schaubroeck en Remmicom lopen via de vertrouwde kanalen. Carl Michiels, CEO Remmicom, bevestigt: “Een optimale klantenervaring is voor ons van groot belang in deze samenwerking. Daarom behoudt elke klant zijn contactpersonen. Zowel bij Cipal Schaubroeck als bij Remmicom blijven helpdesk en consultants de klanten ondersteunen. We zullen elk zelfs een tandje bijsteken om de dienstverlening te optimaliseren.”

 Expertise en specialisatie

Dirk Verstichele, CEO Cipal Schaubroeck, benadrukt tot slot de troeven van deze samenwerking intern: “Ook voor de medewerkers van Remmicom en Cipal Schaubroeck opent dit partnerschap perspectieven. Het biedt de mogelijkheid om heuse competentiecentra uit te bouwen die een doorgedreven specialisatie mogelijk maken.”

Vragen? Isabel Van den Eynde – Manager Customer Relations – isabel.vandeneynde@cipalschaubroeck.be