Worden we komende winter opnieuw geconfronteerd met een stroomtekort? Als we de krantenkoppen mogen geloven, dan is die kans meer dan reëel. Op dat moment treedt het afschakelplan in werking en worden bepaalde distributiecabines uitgeschakeld. Tussen 17.00 uur en 20.00 uur is de kans het grootst dat het licht even uitgaat.

Om de afschakeling georganiseerd te laten verlopen, verdeelde de overheid België in acht schijven. Bij een stroomtekort worden die schijven volgens een rotatiesysteem afwisselend afgeschakeld. Als schijf 8 bijvoorbeeld op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een stroomtekort dreigt, dan wordt schijf 7 gekozen. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enzovoort. Meer informatie daarover vindt u hier. Om goed voorbereid te zijn is het noodzakelijk om te weten in welke afschakelschijf de verschillende sites van uw bestuur zich bevinden. Meer informatie over de gemeentes, wijken en straten die in aanmerking komen voor een afschakeling is te vinden op de websites van de distributienetbeheerders.

Het datacenter van Cipal Schaubroeck blijft operationeel

Zowel bij een geplande als bij een niet geplande afschakeling blijft het datacenter van Cipal Schaubroeck operationeel. Onze UPS-installatie (Uninterruptible Power Supply) die op batterijen werkt, neemt dan onmiddellijk de stroomlevering over. Tegelijkertijd start onze dieselgenerator, zodat we nooit zonder stroom komen te zitten. Elke week testen wij deze toestellen, zodat we 100 procent zeker zijn dat alles perfect werkt op het moment dat we er nood aan hebben.

Om van onze diensten en producten gebruik te kunnen maken tijdens een stroomonderbreking is het uiteraard ook noodzakelijk dat uw computers, switches, routers en andere apparatuur over een gegarandeerde stroomlevering beschikken. Daarnaast moet u bij uw netwerkprovider nagaan of  de lijnverbindingen met het datacenter operationeel blijven wanneer het afschakelplan in werking treedt.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een stroomtekort?

Wanneer u over lokale serverapparatuur beschikt, raden we u sterk aan om nu alles even te testen. Test uw noodstroomvoorzieningen, controleer de capaciteit van de batterijen en check de al dan niet automatische procedures voor het gecontroleerd stoppen van systemen. Ga zeker ook na of alle back-up procedures naar behoren werken.  Zo vermijdt u dat er gegevens verloren gaan bij een stroomonderbreking. Wanneer er opnieuw stroom is, raden we u ook aan om te wachten met het opnieuw inschakelen van uw toestellen tot de netstroom stabiel en continu beschikbaar is.

Niet alles draait om uw IT uiteraard. Check ook uw noodverlichting, toegangscontrole, inbraakbeveiliging, branddetectie, de aanwezigheid van zaklampen, enzovoort. Een goed voorbereid man of vrouw is er namelijk twee waard!

Voorkomen is beter dan genezen

Om de kans op een stroomtekort wat kleiner te maken kunt u enkele maatregelen treffen om zuinig om te gaan met de beschikbare energie.

  • Doof systematisch alle lichten – ook tijdens de werkuren in lokalen waar niemand aanwezig is.
  • Neem de trap, zodat liften niet onnodig stroom verbruiken.
  • Beperk het sluimerverbruik van toestellen: zet na de kantooruren alle apparaten volledig uit. Doe dat ook met toestellen die overdag niet gebruikt worden.
  • Verlaag de temperatuur in de kantoor- of werkruimtes tot maximum 19 à 20°C overdag en tot 16 °C na de werkuren.
  • Sluit ramen en deuren om de warmte binnen te houden.

Wilt u graag een noodplan?

Indien u dat wenst kan Cipal Schaubroeck uw lokale situatie analyseren en kan onze adviseur helpen bij het opstellen van een noodplan. Contacteer hiervoor bruno.swerts@cipalschaubroeck.be of +32 499 59 94 71