Een primeur voor Stad Lier

Pontes, Cipal Schaubroeck, Remmicom en Starfisk lanceren vandaag CLARUS, een innovatief digitaal platform voor gemeenten en uitvaartondernemers om de aangifte van een overlijden online te verwerken. De intercommunale voor crematoriumbeheer en de softwareleveranciers voor Vlaamse gemeenten doen voor de ontwikkeling van dit platform een beroep op de expertise van Starfisk. Zo kan de aangifte in de toekomst digitaal, efficiënt en vlot verlopen. Een enorme tijdsbesparing, niet enkel voor uitvaartondernemers, maar ook voor steden en gemeenten en andere betrokken partijen. Stad Lier bijt de spits af en gaat er als eerste mee aan de slag!

 

Aangifte overlijden, daar komt heel wat bij kijken

Tom Wustenberghs, Algemeen Directeur van Pontes, vertelt: “Jaarlijks overlijden in Vlaanderen meer dan 60.000 mensen. Uitvaartondernemers moeten hiervoor telkens een aangifte op het gemeentehuis doen. Bij een aangifte van overlijden zal de gemeente de laatste wilsbeschikking van de overledene nakijken en bezorgt zij daarna een attest van overlijden aan de uitvaartondernemer.”

 

“In meer dan 70% van de gevallen,” vervolgt Wustenberghs, “wordt ook een toelating voor een crematie aangevraagd bij de gemeente. De toelating voor crematie kan de gemeente ten vroegste na 24u aanleveren. Vervolgens dient de uitvaartondernemer vaak ook nog een concessie op de begraafplaats te regelen. De uitvaartondernemer staat daarna verder in voor de praktische regelingen inzake crematie en afscheidsplechtigheid.”

Kathleen Janssens, Algemeen Directeur Stad Lier, vult aan: “Het hoeft geen betoog dat zowel voor de uitvaartondernemer als voor ons als stad een aangifte van overlijden een complex administratief proces is. De gegevens die we ontvangen van de uitvaartondernemer moeten we bovendien nóg eens invoeren in onze softwaretoepassingen. Veel dubbel werk dus dat vanaf nu kan worden vermeden, oftewel, een mooi voorbeeld van hoe digitalisering het administratieve proces vereenvoudigt!”

Hans Hulpiau, COO van Cipal Schaubroeck, concludeert: “Remmicom en Cipal Schaubroeck bouwen graag samen met lokale besturen aan overheden van de toekomst. We zetten volop in op digitale transformatie en zijn dan ook bijzonder trots dat we hét platform voor digitale aangifte overlijden vandaag kunnen lanceren. Dit platform dat volledig integreert met onze toepassingen Burgerlijke Stand zorgt voor een end-2-end digitalisering van een zeer belangrijk proces bij steden en gemeentes. Het biedt hen een grote efficiëntiewinst en tijdsbesparing.”

DRIE IN EEN!

CLARUS is enerzijds gerelateerd aan het werkwoord “declareren” of aangeven. Anderzijds betekent het ook “helder”. Geen betere naam te bedenken dus voor dit gloednieuwe platform dat toelaat om zeer eenvoudig en digitaal een aangifte van overlijden af te handelen.

 Tal van functionaliteiten worden samen gebracht in één platform en de aangifte van overlijden, de aanvraag tot crematie en de aankoop van een concessie kunnen zo veel sneller én digitaal verlopen. Daarmee spaart de uitvaartondernemer verschillende verplaatsingen en telefoons uit. Voortaan kan hij in één toepassing alle gegevens van de overledene invullen en vervolgens een overlijden aangeven, een crematie regelen en een concessie op de begraafplaats aankopen zonder dat de medewerker van de gemeente deze gegevens nogmaals moet ingeven.

 Na de vervulling van alle formaliteiten zal het attest van overlijden en de toelating tot crematie rechtstreeks naar de uitvaartondernemer en het crematorium kunnen worden verzonden.

Alle aanvragen en ontvangen documenten worden overzichtelijk bewaard in één dashboard zodat het voor zowel de gemeente als de uitvaartondernemer duidelijk is wat de status is van elke aangifte. Efficiëntiewinst dus voor beide partijen.

Eerst basisfunctionaliteiten, daarna focus op medische sector

Binnen CLARUS worden dit jaar de drie basisfunctionaliteiten (aangifte overlijden, aanvraag crematie en aankoop concessie) beschikbaar gesteld voor de gebruikers. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de verbinding en integratie met andere actoren – en dat zijn er best veel. 

Zo ligt een volgende ambitie in het betrekken van de medische sector. Voor de aangifte van een overlijden en de aanvraag voor een crematie is de inhoudelijke informatie van artsen essentieel. Het lijkt dus logisch dat zij gegevens via hetzelfde platform zouden kunnen invullen en delen zonder dat vertrouwelijke gegevens worden bekend gemaakt. Dergelijke samenwerking met de medische sector ambieert het aangifteproces nog verder te vereenvoudigen.

Over Pontes

In de jaren 70 van de vorige eeuw was er in de provincie Antwerpen een stijging van het aantal mensen dat gecremeerd wilde worden. In de gemeenteraad van Antwerpen en in de provincieraad werd dan ook gevraagd om een crematorium te bouwen.
Ook al is lijkbezorging in België volgens de wet van 20 juli 1971 een gemeentelijke bevoegdheid, toch was het de Antwerpse provincieraad die in oktober 1975 de deputatie opdroeg om een oplossing te zoeken voor het tekort aan crematiecapaciteit.

Besprekingen met de colleges van burgemeester en schepenen van de 3 arrondissementshoofdplaatsen (Antwerpen, Turnhout en Mechelen) en de 7 gemeenten uit de Antwerpse agglomeratie leidden op 14 februari 1978 tot de oprichting van de Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen S.V. (kortweg I.V.C.A. genoemd).

De stichtende leden waren naast de provincie Antwerpen de gemeenten Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Mechelen, Merksem, Turnhout en Wilrijk. I.V.C.A. zou crematoria oprichten in Antwerpen en Turnhout. Doorheen de jaren werden meerdere gemeenten aandeelhouder, zeker met de bouw van het tweede crematorium in het vooruitzicht. Hetzelfde gebeurde in 2013 toen de plannen voor het crematorium in Lommel concreet werden. Vandaag telt PONTES 58 gemeenten die aandeelhouder zijn.

Over Starfisk

Starfisk is een Vlaamse IT Onderneming die sedert 2017 actief is binnen het domein van de digitale transformatie in Europa. Hierbij gaat de aandacht voornamelijk naar innovatieve business modellen, het herdefiniëren van distributie partnerships en het integreren van de digitale processen bij de verschillende stakeholders.

Starfisk bouwt voor klanten cloud applicaties en api- en applicatie marktplaatsen. Deze applicaties/marktplaatsen zijn gericht op de (snelle) digitale verkoop, op het opzetten van nieuwe digitale platformen en tenslotte op het deelnemen aan deze digitale platformen.

 Starfisk biedt een volledig spectrum aan ondersteunde IT diensten voor de implementatie van een transformatieplan, zoals business consulting, application engineering, DevOps, …

Over Remmicom

Al sinds 1988 is Remmicom de specialist in software en hardware oplossingen voor Vlaamse lokale besturen. Als leverancier van backoffice software binnen verschillende domeinen biedt Remmicom IT-oplossingen aan, gebaseerd op de modernste technologieën.

Daarnaast verzorgt Remmicom de ondersteuning van de hardware en infrastructuur.
Optimale serviceverlening, met een persoonlijke aanpak, gekoppeld aan kwaliteitsproducten vormt de basis van het vertrouwen dat klanten in Remmicom stellen.  

Remmicom is actief in meer dan 100 administraties, van klein tot groot, verspreid over het Vlaamse landsgedeelte.

Over Cipal Schaubroeck

Cipal Schaubroeck wil – via duurzame co-creatie met klanten – innoveren om de digitale transformatie van overheden op een hoger niveau te tillen. Daarbij staat de mens centraal. Zowel de burger, de ambtenaar als onze medewerkers moeten daar beter van worden. De burger door een klantvriendelijke en efficiënte overheid, de ambtenaar dankzij gebruiksvriendelijke en betrouwbare toepassingen en onze medewerkers door hen de kans te geven om hun talenten te ontplooien. Cipal Schaubroeck streeft er op elk moment naar om oplossingen te bieden die de levenskwaliteit van de burger verbeteren en het werk van de ambtenaar vereenvoudigen. Vanuit een visie van co-creatie realiseert Cipal Schaubroeck, samen met diverse overheden, op een duurzame wijze digitale transformatie.

Samen met meer dan 600 gedreven en competente medewerkers bouwt de Cipal Schaubroeck-groep aan de overheden van de toekomst. Cipal Schaubroeck bouwt voortdurend de expertise verder op in de beleidsdomeinen waarvoor het een structurele partner voor lokale besturen vormt. Daarnaast kiest Cipal Schaubroeck er voor om de krachten te bundelen, om zo nóg meer te investeren in innovatie. Gedurende de voorbije jaren werd er dan ook een ecosysteem rondom Cipal Schaubroeck gevormd, dat er voor zorgt dat lokale besturen eenvoudig mee kunnen genieten van innovatie die dochterbedrijven en partners brengen.

Pontes

Tom Wustenberghs
Algemeen Directeur

0486 89 94 30
tom.wustenberghs@pontes.be
www.pontes.be

Starfisk

Alexander Van Maele
Software ontwikkelaar
Communicatie
0473 37 22 10
alexander@starfisk.com
www.starfisk.com

Remmicom

Peter Dewever
Manager Klantenrelaties

0497 52 43 15
peter.dewever@remmicom.be
www.remmicom.be  

Cipalschaubroeck

Isabel Van den Eynde
Manager Customer Relations

0498 43 14 03 isabel.vandeneynde@cipalschaubroeck.be
www.cipalschaubroeck.be