In dit voorbije corona-jaar was het frappant om te zien hoe technologie omarmd werd om oplossingen te voorzien voor moeilijke situaties. Ook werd duidelijk dat het lokale bestuur in tijden van crisis een enorme verantwoordelijkheid heeft en écht het verschil kan maken.

In de Cipal Schaubroeck-groep zijn we erg blij dat we u op vele manieren konden helpen om stappen te zetten in digitale transformatie, net wanneer die broodnodig was. Zo boden we een module om digitaal te stemmen, oplossingen om de gemeenteraad volledig digitaal in te richten, een platform om digitaal te ondertekenen, corona-nieuws via OnzeStadApp, enzovoort.

Fijn was ook dat u ons spontaan liet weten dat u heel tevreden was dat u eerder beslist had om volledig vanuit ons overheidsdatacenter te werken om zo van de ene op de andere dag te kunnen thuiswerken, of dat u opgetogen was dat u eerder investeerde in een volledige digitale opvolging van sociale dossiers, om zo ook nu de mensen die hulp het meest nodig hebben op een efficiënte manier te kunnen helpen.

We danken u voor de fijne samenwerking en wensen u fijne feesten en een warm eindejaar!