2019 wordt een toonaangevend jaar. Dat staat vast.

Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur brengt talloze uitdagingen, maar vooral ontelbare opportuniteiten. We wensen alle beleidsploegen die zich begin januari voor de nieuwe legislatuur installeerden dan ook alvast veel geluk, niet enkel voor 2019, maar meteen voor de komende zes jaren. Bij Cipal Schaubroeck staan we voor u klaar. In 2019, én in de jaren die volgen.

Goede voornemens maken voor het nieuwe jaar schijnt passé te zijn, maar we maken ze graag alsnog. Want wat is leuker dan even terug te blikken, de voornemens van het voorbije jaar aan een strenge maar rechtvaardige evaluatie te onderwerpen, en tegelijkertijd te concluderen wat we in het nieuwe jaar beter willen doen? Misschien mogen onze voornemens u inspireren bij het opmaken van uw plan voor de komende jaren.

Voornemen 1 # De burger centraal zetten

De tendens is duidelijk: onze focus moet niet langer louter liggen op de ambtenaar, maar ook op ‘de klant van de ambtenaar’, namelijk de burger. Reeds in 2018 werden de eerste stappen hiertoe gezet en toonden diverse projecten dat succesverhalen worden opgetekend als we de burger centraal zetten in het project.

  • Zo viel het project FlowBikes in de prijzen: een mooie realisatie op het domein van mobiliteit die kinderen stimuleert om met de fiets naar school te gaan. Kinderen overtuigen hun ouders om te fietsen. Ze kunnen zo punten verdienen die ze vervolgens weer op de kermis of bij een lokale handelaar kunnen spenderen. Belfius integreerde haar blockchain technologie in onze applicatie en kreeg in die context zelfs internationale vermeldingen.
  • Onze Stad App bracht het gemeentehuis van de toekomst in de broekzak van de burger. De app laat de burger bijvoorbeeld toe om digitaal documenten aan te vragen zonder zich nog naar het stadskantoor te verplaatsen. Ze biedt ook een meerwaarde door de burger te informeren in verband met geplande wegenwerken en festiviteiten, herinnert hem eraan om het vuilnis tijdig buiten te zetten en stimuleert tevens om samen de stad of gemeente veilig en proper te houden door het eenvoudig te maken om een probleem te melden.
  • De lancering van digitale woonstcontrole zorgt ervoor dat een adreswijziging voor een burger nu indien dringend op een uurtje kan worden doorgevoerd, terwijl ze vroeger snel ten minste een week in beslag nam.

De voorbeelden zijn legio.

Maar bij Cipal Schaubroeck zijn we ambitieus en denken we graag nóg verder. Laten we in alle projectbenaderingen de focus verder verschuiven naar de burger. Ook beleid en administratie zullen er immers de vruchten van plukken. Laten we niet enkel burgergericht werken, maar de burger ook stimuleren mee de richting te sturen waarin uw stad of gemeente moet evolueren. Burgerparticipatie, wij gaan ervoor! Gaat u mee?

Voornemen 2 # Levenskwaliteit verhogen via technologie

Moeten we evolueren tot een ‘smart city’ als een volgend voornemen stellen? Maar wat betekent dat? Wanneer wordt een stad of gemeente een ‘smart city’? Kan enkel een stad een ‘smart city’ worden, of kan ook een gemeente slim zijn? Ons antwoord: elke stad of gemeente kan een slimme stad worden – maar laten we die evolutie bij voorkeur niet elk apart, maar wel allemaal samen, doormaken.

Iedereen wil en kan slim zijn, maar wat betekent dat? Het draait niet om technologie, maar om technologie slim inzetten. Alles draait om meerwaarde creëren met technologie. Laten we als voornemen formuleren om levenskwaliteit te verhogen via technologie. Sensoren op fietsen kunnen data aanleveren om veiligheid op kruispunten te verhogen, om gezonde fietsroutes in kaart te brengen en te suggereren aan anderen. Heat maps voor evenementen helpen om veiligheid te garanderen. Ook in de zorgsector zijn er talloze mogelijkheden. Herinnert u zich ons artikel in Viewz ‘Naar een digitale en zélfs slimme werking voor meer welzijn en een duurzame gezondheidzorg’ (lees hier dit artikel)

‘Smart city’ verhoogt de levenskwaliteit, speelt op alle domeinen, en is binnen handbereik voor besturen groot en klein. Wij gaan ervoor! Gaat u mee?

Voornemen 3 # Samen werken

De nieuwe legislatuur brengt talloze uitdagingen en ontelbare opportuniteiten. Waarom zouden we deze elk apart een invulling bieden? Laten we in 2019 de tendens tot samen werken die we in 2018 al opmerkten verder zetten. Wij staan op diverse domeinen alvast elk van de zeven fusiegemeentes bij om vanaf dit jaar hun dienstverlening vanuit de nieuwe gemeente naar de burger te brengen. We wensen deze gloednieuwe besturen dan ook veel geluk voor 2019 én de komende jaren.

Om er voor te zorgen dat onze producten en vernieuwende ideeën naar de toekomst toe beantwoorden aan de behoeften van alle besturen, groot én klein, betrekken we u ook graag in co-creatietrajecten om samen de nodige evoluties uit te tekenen. Zo ontmoetten we elkaar in inspirerende sessies rond BBC2020, digitaal sociaal dossier, vreemdelingenzaken, DABS, omgevingsvergunning, … Samen zetten we onze co-creatie niet enkel graag voort op deze projecten, maar ook onder andere op het ontwerpen van het beleidsdashboard voor uw gemeente en op het uitzetten van de volgende projecten die onze levenskwaliteit zullen verhogen via technologie. Co-creatie, wij gaan ervoor! Gaat u mee?

Laten we samen innoverende projecten opzetten die de levenskwaliteit van de burger verhogen. Laten we samen nóg meer bouwen aan overheden van de toekomst! Wil u graag inspiratie opdoen? Houd dan alvast onze verdere communicaties in de gaten om tijdig in te schrijven voor onze Cipal Schaubroeck inspiratiedagen die gedurende de eerste 2 weken van juni gepland worden. We bezorgen u binnenkort het gedetailleerde programma en ontmoeten u daar graag persoonlijk.

2019, samen gaan we er voor!