Onze eerste CS share IT managementsessies 2017 zijn voorbij. Op 6 december (in Geel) en op 11 december (in Sint-Martens-Latem) kwamen tal van burgemeesters, schepenen en secretarissen luisteren naar collega-beleidsvoerders hoe zij hun bestuur op de toekomst voorbereiden en hoe de uitdagingen van morgen aangepakt worden.

Vooral de deelnemers van de sessie op 11 december werden zwaar op de proef gesteld door de vrij onverwachte winterprik. Enkele tientallen deelnemers trotseerden toch de besneeuwde wegen om de sessie bij te kunnen wonen.

Met als hoofdthema: “Zijn onze data nog veilig?” kwamen onderwerpen zoals informatieveiligheid, GDPR en datacenters aan bod. Sprekers vanuit de lokale besturen en vanuit de Vlaamse overheid gaven toelichting bij deze actuele onderwerpen.

CS share IT gemist?  Of wil je de presentaties terug bekijken en beluisteren?

Dat kan. Klik dan op de foto van de desbetreffende spreker en je kan de integrale voordracht herbekijken op ons YouTube-kanaal.

 

Onze sprekers

Nico Cras, CEO Cipal Schaubroeck: “De vierde industriële revolutie

Cipal Schaubroeck CEO Nico Cras gaf als inleiding een boeiende uiteenzetting hoe de “vierde industriële revolutie” ons leven verandert en hoe we best rekening houden met de veranderingen die zich voordoen.

Guido Vaganée, burgemeester gemeente Bonheiden: “De Cloud geeft ons ruimte”

Je moet het niet alleen denken, maar ook doen: dus ‘doenken’. Dat is het nieuwe werkwoord dat men in de gemeente Bonheiden gebruikt.

Burgemeester van Bonheiden, Guido Vaganée, gaf een interessante toelichting over de mogelijkheden en opportuniteiten die men in de gemeente heeft gekregen door de IT-infrastructuur onder te brengen in de cloud. Hierdoor kwam er ruimte en budget vrij om nieuwe projecten en initiatieven op te starten. Een praktische hands-on sessie.

Jan Bertels, burgemeester stad Herentals: “Biedt inhouse IT-infrastructuur nog wel voordelen?”

Ook stad Herentals heeft lang nagedacht over de overstap naar een datacenter, in plaats van verder te investeren in eigen IT-infrastructuur.

Jan Bertels, burgemeester stad Herentals, gaf zijn persoonlijke visie over de beleidskeuze die de stad onlangs gemaakt heeft, in navolging van het OCMW dat die keuze voorheen reeds gemaakt had.

Dirk Verstichele, CEO Cipal Schaubroeck: “De vierde industriële revolutie”

Op de CS share IT-sessie van 11 december verwelkomde Cipal Schaubroeck CEO Dirk Verstichele de deelnemers en gaf toelichting bij het CS share IT initiatief.

Hij vervolgde als inleiding met de uiteenzetting hoe de “vierde industriële revolutie” ons leven verandert en hoe we best rekening houden met de veranderingen die zich voordoen.

Ivan Stuer, Informatie Vlaanderen: “Informatieveiligheid”

Ivan Stuer, IT Security manager en beleidsadviseur Smart Cities bij het Agentschap Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid), gaf op de CS share IT-sessie een aantal praktische tips mee waar de lokale besturen rekening mee moeten houden op het vlak van informatieveiligheid.

Eric Persoons, secretaris OCMW Haacht: “Praktijkervaringen na enkele jaren in de cloud”

Het OCMW Haacht was één van de eerste lokale besturen die jaren geleden reeds de overstap maakte naar een datacenter in plaats van verder te investeren in eigen lokale ICT-infrastructuur.

Eric Persoons, OCMW-secretaris, geeft een overzicht van de voor- en nadelen van deze beslissing, gebaseerd op een echte praktijkervaring binnen het bestuur, waarbij men mag concluderen dat de voordelen toch de nadelen overstijgen.

Ivan Stuer, Informatie Vlaanderen: “GDPR, praktische tips”

Ivan Stuer, IT Security manager en beleidsadviseur Smart Cities bij het Agentschap Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid), gaf in het 2de deel van zijn uiteenzetting een aantal praktische tips mee waar de lokale besturen rekening mee moeten houden bij de invoering van de GDPR (General Data Protection Regulation).

Wat is het doel van CS share IT?

CS ShareIT wil beleidsmensen samen brengen om hun ervaringen te delen, zodat u nieuwe kennis kan vergaren, inspiratie kan opdoen en kan discussiëren over voor – en nadelen van de voorgestelde onderwerpen.

We nodigen daarom zowel specialisten uit, als vroege gebruikers die ons hun ervaringen willen delen. Vervolgens willen we het publiek ook de kans geven om met de sprekers of andere genodigden van gedachten te wisselen.

 

Wat mag u NIET verwachten van CS ShareIT

geen diep technische zaken, geen commercie en liefst zo weinig mogelijk Cipal Schaubroeck mensen zelf aan ’t woord.
Wat kan u WEL verwachten van CS share IT 

strategische visies, beleidsgerichte zaken, toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie, ervaringen delen, diverse invalshoeken op thema’s uit diverse geledingen van de overheid, nieuwe ideeën door besturen die in een domein een voortrekkersrol hebben opgenomen en hun ervaring willen delen, “peer 2 peer” ervaringsuitwisseling.