Geel, 30 oktober 2017 — Cipal Schaubroeck tekende met Brocade Library Services nv, ook gekend als Ciblis, een intentieovereenkomst voor de overname van zowel de klantencontracten als het personeel. Cipal Schaubroeck garandeert zo niet alleen de continuïteit van de bibliotheeksoftware Brocade, maar heeft tegelijk de ambitie om de bibliotheek een prominente plaats te geven binnen de slimme steden en gemeenten van de toekomst. Met de Universiteit Antwerpen, waar Brocade werd ontwikkeld, en waar tevens wetenschappers de slimme steden van de toekomst vorm geven, wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  Alzo wordt zowel de technologie als de expertise inzake bibliotheken veilig gesteld naar de toekomst toe.

 

Bibliotheken als integraal onderdeel van slimme overheden van de toekomst

Dirk Verstichele, CEO van Cipal Schaubroeck, licht toe hoe de overname van Ciblis past binnen de langetermijnstrategie: “Cipal Schaubroeck is met ruim 400 medewerkers en een omzet van meer dan 50 miljoen euro een belangrijke speler in Vlaanderen inzake digitalisering van overheden. Ons doel is een sleutelrol op te nemen in de digitale transformatie van overheden. De medewerkers van de lokale besturen, maar ook de burgers, moeten daar beter van worden. Bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra vormen belangrijke interactiepunten tussen bestuur en burger. Net daarom dienen ze ook volwaardig deel uit te maken van de digitale transformatie van onze overheden.” Cipal Schaubroeck wil op korte termijn de bibliotheken opnemen in hun totaalbenadering van lokale besturen en heeft de ambitie om de technologie van Ciblis naadloos te integreren.

We zijn dan ook bijzonder blij om voortaan samen met de medewerkers van Ciblis en hun klanten te kunnen bouwen aan de bibliotheken van morgen als integraal onderdeel van slimme steden en gemeenten”, zo besluit Dirk Verstichele.

Met deze overname krijgt Cipal Schaubroeck trouwens ook voet aan grond in het buitenland. In Zuid-Afrika gebruiken immers meer dan 1.000 openbare bibliotheken de cloud-oplossing van Ciblis, waarbij lokale medewerkers van Ciblis vanuit Kaapstad de nodige ondersteuning leveren.

Samenwerking met Universiteit Antwerpen

Cipal Schaubroeck sluit ook een verregaande samenwerkingsovereenkomst af met de Universiteit Antwerpen, de oorspronkelijke ontwikkelaar van de technologie die door Ciblis gebruikt werd. Zo kunnen bibliotheken ook na de overname rekenen op de betrokkenheid en steun van de universiteit. Daarbij is de unieke expertise van de Universiteit Antwerpen inzake Smart Cities een bijkomende troef die perfect aansluit op de ambitie van Cipal Schaubroeck. Wetenschappers uit verschillende faculteiten van de Universiteit Antwerpen zetten bijvoorbeeld hun tanden in het City of Things-project van de Stad Antwerpen, dat van de Scheldestad het prototype van de ‘slimme stad’ wil maken.  “De overname van de bibliotheek-business door Cipal Schaubroeck is goed nieuws: de toekomst van onze Brocade-software is verzekerd en we kijken uit naar de samenwerking met Cipal Schaubroeck”, zegt Trudi Noordermeer, hoofd van de Universiteitsbibliotheek van UAntwerpen.

Meer info:

Geert Huysmans, business development manager  –  Geert.Huysmans@cipalschaubroeck.be – +32 496 59 20 18

 

In de pers