Cipal Schaubroeck  (Geel/Nazareth) en A&S Solutions (Zingem) tillen hun bestaand partnership naar een hoger niveau. Cipal Schaubroeck nv integreert immers de HR-software en het dienstenportfolio van A&S Solutions in haar eigen portfolio. A&S Solutions bvba wordt daardoor een volle dochter van Cipal Schaubroeck en blijft verder bestaan als gerenommeerd rekruterings- en selectiekantoor. Op die manier zet Cipal Schaubroeck een volgende stap richting full service HR-specialist voor de publieke en non-profit sector!

A&S Solutions ontwikkelt diensten en (software-)producten om lokale besturen, hulpverleningszones, politiezones, intercommunales, zorginstellingen en ziekenhuizen te ondersteunen bij personeels-, management- en organisatie-uitdagingen.

 

BEVESTIGING VAN EEN PARTNERSHIP

Als erkend rekruterings- en selectiekantoor ontzorgt A&S Solutions haar klanten onder meer bij de zoektocht naar geschikte medewerkers.  Sinds het ontstaan in 2002 werd het aanbod voor de publieke en non-profit sector gaandeweg verruimd naar nieuwe domeinen. A&S Solutions pakte uit met softwaretools (Icarus, Jobsolutions) om haar klanten te ondersteunen bij de automatisering van haar HR-processen. Tevens werd een indrukwekkend dienstenaanbod vorm gegeven op vlak van audit & crisis management, competentie & change management, organisatiebeheersing & advies en sociaal juridische dienstverlening. Ondertussen is A&S Solutions ook meer en meer de partner voor lokale overheden inzake strategische HR- vraagstukken en veranderingsprocessen die het gevolg zijn van inkantelingen en fusies.

Schaubroeck nv en A&S Solutions werkten reeds jarenlang nauw samen. De oprichting van de joint venture Cipal Schaubroeck eind 2016 opende evenwel nieuwe perspectieven om het partnership op een hoger niveau te tillen.

Het samenbrengen van expertises beschikbaar binnen zowel Schaubroeck, Cipal als A&S Solutions maakt het mogelijk om een nieuwe generatie HR-software en diensten aan te bieden aan een nog breder klantenbestand binnen lokale besturen en non-profit.

De overname zal o.a. resulteren in een diepgaande integratie van HR- en payroll software. Het elektronisch personeelsdossier zal verrijkt worden met nog meer – soms zelfs domein overschrijdende – beleidsinformatie voor de moderne overheidsmanager. Inzake advies en begeleiding biedt de kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld de juridische expertisecel van Cipal Schaubroeck enerzijds en de consultants van A&S Solutions anderzijds nieuwe mogelijkheden.

 

SAMENWERKEN BETEKENT VOORDELEN VOOR DE KLANTEN

Deze strategische operatie heeft dan ook belangrijke voordelen voor de klanten van beide bedrijven:

  • een significante uitbreiding van het bestaande HR-dienstenaanbod;
  • een gecombineerde expertise van twee prominente spelers op het vlak van HR;
  • een gewaarborgde continuïteit inzake loonadministratie, personeelsbeheer en HR-dienstverlening met meer slagkracht om innovatieve en state-of-the-artproducten op het vlak van HR te ontwikkelen;
  • een aanbod van toepassingen en diensten die echt op maat van de overheden ontwikkeld zijn;
  • een volledig HR-aanbod voor de lokale sector: van werving & selectie over loonberekening tot uitdienst.

 

BUNDELEN VAN KRACHTEN VERANKERT JARENLANGE EXPERTISE

Samen bouwen aan overheden van de toekomst, dat is vanaf vandaag de gezamenlijke missie van Cipal Schaubroeck en A&S Solutions. Het bundelen van krachten zorgt voor verankering van expertise binnen Cipal Schaubroeck en meer financiële slagkracht. Ons antwoord op de uitdagingen van morgen is samen innoveren en in co-creatie met de klanten ons aanbod sterker maken. Duurzaam en mensgericht ondernemen staat centraal in ons beleid en is tevens onze garantie op continuïteit. Dit geldt zowel voor onze klanten, onze medewerkers als onze aandeelhouders.

Zowel Cipal Schaubroeck, als A&S Solutions, zijn ervan overtuigd dat een bundeling van krachten een logische en noodzakelijke stap is om aan de veelvuldige uitdagingen nog beter het hoofd te kunnen bieden.

 

MEER INFO

  • Gerrit Mornie – Marketing & Communicatie Cipal Schaubroeck nv (gerrit.mornie@cipalschaubroeck +32 479 36 94 92)
  • Steven De Vos – Zaakvoerder A&S Solutions ( info@assolutions.be, +32 473 83 12 23)