Waarvoor kan je bij ons terecht

  • Het opnemen van de rol van omgevingsexpert, waarbij we de taken overnemen van de gemeentelijke omgevingsambtenaar of – ambtenaren en omgevingsvergunningstrajecten voorbereiden, begeleiden en adviseren.
  • Het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen, waarbij we ondersteuning bieden aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar en de dossier gebonden taken uitvoeren, zowel op vlak van ruimtelijke ordening alsook milieu.
  • Een heel brede administratieve ondersteuning, gaande van het behandelen van bezwaarschriften tot het opmaken van allerlei bestanden en registers (CRAB, ROP, gemeentewegen, notarisbrief, …).
  • Het GIS-beleid vorm geven én implementeren.
  • Het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur, het uitschrijven van functiebeschrijvingen, alsook hulp bij het uitwerken van de selectieprocedure.
  • Het optimaliseren van de werking van de dienst, het verbeteren processen, het coördineren en opvolgen van ruimtelijke projecten.
  • Het opzetten van participatieprojecten.
  • Het begeleiden van onteigeningen, bijvoorbeeld bij weg- en rioleringswerken.
  • Het verzorgen van opleidingen. Enerzijds rond de volgende software applicaties: Nestor2, CSGolf, CSNestor, CS Golf 2.0, CS Nestor 2.0, DocumentBeheer, Gronden & Panden en Toezicht & Handhaving. Anderzijds leiden wij ook nieuwe medewerkers op en organiseren wij opfrissingscursussen voor het ganse team. Hou ook zeker deze website in het oog voor nieuwe opleidingsmomenten!
  • Heb je nog andere noden, neem dan zeker contact op!