• Het opnemen van de rol van omgevingsexpert of waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) en omgevingsvergunningstrajecten voorbereiden, begeleiden en adviseren.
  • Het behandelen van omgevingsvergunningen en meldingen, waarbij we ondersteuning bieden aan de gemeentelijke omgevingsambtenaar en de dossier gebonden taken uitvoeren, zowel op vlak van ruimtelijke ordening alsook milieu.
  • Een heel brede administratieve ondersteuning, gaande van het behandelen van bezwaarschriften tot het opmaken van allerlei bestanden en registers (CRAB, ROP, gemeentewegen, …).
  • Het aantal GIS gerelateerde taken, dat een lokaal bestuur jaarlijks moet vervullen neemt toe, dit boven op een complexere regelgeving. Team Omgeving helpt om het GIS-beleid verder uit te werken én te implementeren.
  • Het opzetten van participatieprojecten.
  • Het begeleiden van onteigeningen, bijvoorbeeld bij weg- en rioleringswerken.
  • Het uitwerken van een organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement. Hier denken wij aan het uittekenen van een nieuwe organisatiestructuur, het uitschrijven van functiebeschrijvingen alsook het opstellen van de selectieprocedure.
  • Hulp bij het verbeteren van je organisatie door interim- en projectmanagement. Bijvoorbeeld waarbij wij als interim diensthoofd kunnen functioneren.
  • Het verzorgen van opleidingen rond de volgende applicaties: Nestor2, CSGolf, CSNestor, CS Golf 2.0, CS Nestor 2.0, DocumentBeheer, Gronden & Panden en Toezicht & Handhaving.
  • Het opleiden van nieuwe medewerkers, Tevens organiseren wij opfrissingscursussen voor het bestaande team.