Digitale dienstverlening burgerzaken

De burger verwacht steeds meer dat de dienstverlening van zijn/haar gemeente op digitale wijze kan verlopen. Daarom zetten we met ons aanbod ‘Burgerzaken’ voluit in op nieuwe modules die de digitale dienstverlening kunnen versnellen. De modules worden aangeboden vanuit de gekende toepassingen voor bevolking en burgerlijke stand en zijn bijgevolg volledig geïntegreerd met de back office werking van het bestuur. Een doorgedreven gegevensuitwisseling met Mijn Burgerprofiel zorgt er bovendien voor dat de burger ook via deze weg zijn/haar dossiers kan opvolgen. En dankzij de koppeling met Onze Stad App brengt de gemeente de dienstverlening zelfs tot in de broekzak van de burger.  

Contact: geert.huysmans@cipalschaubroeck.be of peter.dewever@remmicom.be