Aanvraag organisatie opleidingen CS-Nazareth
Contactgegevens


Adresgegevens

Wenst dat de volgende opleiding georganiseerd zou worden:

Bestuur en Communicatie
 Digi-cms Digidoc Pro ePost (Actieve opleiding) ePost (Passieve opleiding) eNotulen (Actieve opleiding) eNotulen (Passieve opleiding)

Burgerzaken
 Bravo Bevolking - actieve opleiding (2 dagen) Bravo Bevolking - passieve opleiding (1 dag) PoliDoc Standaarddocumenten beheren - niveau 1 Standaarddocumenten beheren - niveau 2 WinBel / Alfa Belastingen WinBST (Burgerlijke stand

Financiële dienst
 Alfa/Kassa basisopleiding Alfa gebruikersopleiding Kassa gebruikersopleiding (0,5 dag) FoxBeleid Foxboek Dagelijkse verrichtingen 1 Foxboek Dagelijkse verrichtingen 2 Foxboek Toelagen, Leningen en Vast Actief FoxRapport PZB/HVZ Buitengewone dienst PZB/HVZ Dagelijkse verrichtingen 1 PZB/HVZ Dagelijkse verrichtingen 2 PZB/HVZ Opmaak begroting

Leefomgeving
 Begraafplaatsenbeheer Golf Stedebouwkundige vergunningen Verkavelingen Vlarem III

Sociale Zaken
 Budgetbeheer Financiën en Onderstand Kinderopvang Leefloon Steun en Voorschotten Uurrooster en Maaltijdrondes Thuisdiensten Thuisdiensten dienstencheques Thuisdiensten Vesta

HR & Payroll
 Basisopleiding Loonadministratie Bezoldigingsregeling DMFAppl-aangifte Eindejaarstoelage Personeelsbegroting Vakantiegeld Vorming en evaluatie Weddecentrale Query Module (WQM)

Andere
 Aanvullende personeelsgegevens Fiscale fiches en Belcotax In-house opleidingen Juridische opleidingen Rapportering en formulieren

Mogelijk aantal geïnteresseerde personen

Deze opleiding zou moeten plaatsvinden in:
 Nazareth Herent Geel

Het indienen van dit document stelt ons in staat gerichte bijkomende opleidingen te organiseren. Wij houden rekening met uw vraag en zullen bij de effectieve planning van deze opleiding u een persoonlijke uitnodiging toesturen.

Deze aanvraag verplicht u echter onder geen enkele voorwaarde tot het daadwerkelijk volgen van deze opleiding.
Klik op verzenden als u deze aanvraag tot organisatie van de gewenste opleiding wilt versturen.