Grondgebiedzaken en leefomgeving

Er beweegt momenteel heel wat binnen de beleidsdomeinen milieu en ruimtelijke ordening. De lopende projecten bij de Vlaamse overheid hebben een aanzienlijke impact op de werking van de gemeentelijke diensten grondgebiedzaken en leefmilieu.

Als ervaren partner in software voor deze diensten ontwikkelde Cipal Schaubroeck een toepassing die u meteen zet op het spoor van de digitale bouwvergunning en de omgevingsvergunning. De software automatiseert veel handelingen rond stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingen, bouwmisdrijven, milieuvergunningen, kadaster, … conform de bepalingen van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en de Vlarem-wetgeving.

Wij volgen de wetgeving alsook de technologie op de voet zodat de software mee evolueert van zodra er nieuwe regelgeving in voege treedt.

Meer info

Contacteer ons voor meer informatie.