Overheidsopdrachten

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. Maar niet enkel overheden zijn aan deze regels gebonden. Een hele reeks organisaties en verenigingen valt voor alle aankopen onder het toepassingsgebied van de regelgeving overheidsopdrachten. Deze wetgeving is daarenboven een erg ingewikkelde materie en het niet naleven ervan kan nare gevolgen hebben voor uw organisatie.

Om u hierbij te helpen, heeft Cipal Schaubroeck een oplossing ontwikkeld die de verwerking van uw overheidsopdrachten in grote mate automatiseert.

U start met de opmaak van het dossier. U publiceert de aankondiging en genereert de bestektekst.
CSprocure helpt u met het selecteren van deelnemers, de gunning en de opvolging van de uitvoering. Een opdracht met of zonder percelen, raamovereenkomsten, leveringen, werken of diensten, aan alles is gedacht.

Met CSprocure publiceert u automatisch uw dossiers op e-Notification.

Daarnaast integreert CSprocure op een eenvoudige manier met uw vergader- en notulenbeheer, uw BBC-suite en de VKBO. CSprocure genereert niet enkel het bestek en alle nodige documenten maar zorgt ook voor de termijnbewaking van heel het aanbestedingsproces.
CSprocure werd officieel geaccrediteerd door de FOD P&O als ‘e-sender’ waardoor opdrachten gepubliceerd kunnen worden op het e-notification platform.

Kortom, CSprocure begeleidt u bij uw overheidsopdrachten van A tot Z.

Voor wie is CSprocure bestemd?

  • voor ervaren aankoopverantwoordelijken die grote volumes overheidsopdrachten beheren
  • voor aankopers die occasioneel een overheidsopdracht moeten publiceren
  • voor aankopers van lokale besturen en OCMW’s
  • voor aankopers van politiezones & hulpverleningszones
  • voor aankoopverantwoordelijken van provinciale, gewestelijke en federale overheidsdiensten
  • voor aankopers van onderwijsinstellingen
  • voor aankopers van zorginstellingen
  • voor aankoopdiensten van intercommunales en opdrachtencentrales
  • voor aankoopdiensten van vzw’s
  • voor nutsbedrijven

Meer info

Download hier de folder van CSprocure.

Contacteer ons voor meer informatie of voor een demonstratie.