Overheidsopdrachten – Start2Tender

Wanneer de overheid bepaalde diensten, leveringen of werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. Maar niet enkel overheden zijn aan deze regels gebonden. Een hele reeks organisaties en verenigingen valt voor alle aankopen onder het toepassingsgebied van de regelgeving rond overheidsopdrachten. Deze wetgeving is daarboven een erg ingewikkelde materie en het niet naleven ervan kan nare gevolgen hebben voor uw organisatie.

 

Om u hierbij te helpen, heeft Cipal Schaubroeck een oplossing ontwikkeld genaamd Start2Tender.

De verwerking van uw overheidsopdrachten wordt in grote mate geautomatiseerd. Onze oplossing bestaat uit twee modules, de module Plaatsing & Gunning en de module Uitvoering/contractbeheer. Organisaties die dus geen nood hebben aan de opvolging van de gunning, hebben alzo een perfect betaalbare oplossing in huis voor het opmaken van de bestekken en het scoren van inschrijvers met de ingediende offertes. De module Uitvoering, die beschikbaar komt vanaf april 2022 kan men indien gewenst ook altijd later nog implementeren. Beide modules zijn volledig complementair.

U start met de opmaak van het dossier. U publiceert de aankondiging en genereert automatisch de volledige bestektekst.

Start2Tender helpt u met het selecteren van deelnemers, de gunning, alle noodzakelijke communicatie en documenten. Een opdracht met of zonder percelen, raamovereenkomsten, leveringen, werken of diensten, aan alles is gedacht.

Met Start2Tender publiceert u automatisch uw dossiers op e-Notification.

Daarnaast integreert de toepassing op een eenvoudige manier met uw vergader- en notulenbeheer, uw BBC-suite en de VKBO. Start2Tender genereert niet enkel het bestek en alle nodige documenten maar zorgt ook voor de termijnbewaking van het volledige aanbestedingsproces.
Start2Tender werd officieel geaccrediteerd door de FOD P&O als ‘e-sender’ waardoor opdrachten gepubliceerd kunnen worden op het e-notification platform.

Kortom, Start2Tender begeleidt u bij uw overheidsopdrachten van A tot Z.

Voor wie is Start2Tender bestemd?

 • Ervaren aankoopverantwoordelijken die grote volumes overheidsopdrachten beheren
 • Aankopers die occasioneel een overheidsopdracht moeten publiceren
 • Lokale besturen en OCMW’s
 • Politiezones & hulpverleningszones
 • Provinciale, gewestelijke en federale overheidsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Intercommunales en opdrachtencentrales
 • Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)
 • Nutsbedrijven
 • Huisvestingsmaatschappijen
 • Maatwerkbedrijven

Meer info

Download hier de folder van  Start2Tender, of neem een kijkje op onze website.

Meer te weten komen over Start2Tender? Schrijf u dan zeker in voor deelname aan onze gratis infosessies!