Workshop persoonlijke effectiviteit

Inhoud:

Op een ondervindelijke wijze worden de deelnemers wegwijs gemaakt in de kleurentypologie van Insights. Deze typologie is er één die snel beklijft en zeer goed geaccepteerd wordt, omdat ze waardevrij is. Op basis van zelfinschatting maken de deelnemers kennis met hun eigen kleurenprofiel en de impact en implicaties die hun voorkeurstijl bij de andere teweegbrengt. Dit vergroot het bewustzijn over de eigen persoonlijke kracht evenals blokkades, zodat in allerhande situaties de regie op een effectievere manier in handen kan genomen worden.
Daarnaast kan Insights als katalysator in veranderingstrajecten werken, door het verbindende element dat het biedt om maximaal over deze verandering te communiceren.

Doelgroep:

Iedereen die inzicht in het eigen functioneren en in dit van anderen wil verbeteren

Duur:

Af te spreken

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be


Workshop teameffectiviteit

Inhoud:

In een intensieve workshop nemen we het bestaande team grondig onder de loep. Hoe goed werken ze samen? Presteren ze op hun hoogst haalbare niveau, of hervalt het team in bepaalde valkuilen? Samen wordt gezocht naar de synergie die het team oplevert evenals de barrières waartegen het stuit. Vanuit deze gedragen visie worden tenslotte verbeterpunten geformuleerd die het team tot een sterker, effectiever geheel kan brengen vanuit individuele sterktes en complementariteit.

Doelgroep:

Bestaande teams die tot hun volle potentieel willen komen

Duur:

1 dag

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be


Bouwen aan veerkracht

Inhoud:

Gedurende een intensieve en interactieve workshop brengen we in kaart welke impact verandering kan hebben op het individu. Hierbij staan we stil bij de menselijke mechanismen die in werking treden als het individu geconfronteerd wordt met veranderingen die een bedreigend karakter lijken te hebben. Wat gebeurt er met ons lichaam en ons brein als we stress ervaren? Welke rol speelt onze eigen perceptie in dit alles?
Eenmaal we dit in kaart hebben gebracht, kan er interactief gewerkt worden rond hoe we zelf invloed kunnen uitoefenen op deze ervaring (‘positieve interventies’) en worden verschillende strategieën aangeboden om zelf veerkracht te ontwikkelen.

Doelgroep:

Iedereen die met verandering geconfronteerd wordt

Duur:

1 dag

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be


Training Timemanagement en werkorganisatie

Inhoud:

Aan de hand van het Eisenhower-model leren de deelnemers prioriteiten stellen, die daarna aan de dagdagelijkse praktijk worden getoetst. Eveneens het Outlook-gebruik en het managen van meetings worden onder de loep genomen, en er worden handgrepen gegeven om hier op een meer effectieve manier mee om te gaan. Via de Getting Things Done methode leert men te komen tot een prettig en efficiënt werken zonder stress.

Doelgroep:

Iedereen die open staat om de bestaande werkmethodes in vraag te stellen

Duur:

1 dag

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be


Workshop Talentenscan

Inhoud:

Op een interactieve wijze waarin zelfreflectie, oefeningen en praktische tools (incl. leertalentenspelinhoud) centraal staan, krijgen de deelnemers inzicht in en antwoorden op bepaalde vragen:

  • Wat zijn mijn talenten?
  • Hoe zet ik deze in?
  • Wat is de link met mijn persoonlijkheid?
  • Wat is de link met mijn huidige job?
  • Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn talenten palet tot zijn recht komt in mijn leven?
  • Wat zijn mijn conclusies en hoe wil ik hier mee verder gaan?

Doelgroep:

Iedereen die een beter inzicht in en meer aan de slag wil met de eigen talenten

Duur:

1 dag

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be


Workshop managing change

Inhoud:

In deze workshop leren leidinggevenden en managers via stakeholdersanalyse hoe ze change kunnen implementeren zodat deze voldoende draagwijdte vindt. Dit wordt toegepast op een eigen case, waardoor dit meteen getoetst kan worden aan de praktijk. Ook de communicatie die inherent is aan een change traject wordt aangeraakt en de nodige handgrepen worden geboden om hierbij bestaande weerstand op een effectieve manier te managen. Maar ook pro-actief wordt gewerkt door in te zoomen op manieren om medewerkers veerkrachtig te maken.

Doelgroep:

Leidinggevenden en managers die verandering initiëren en/of implementeren binnen een team

Duur:

2 dagen

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be


Workshop Stressmanagement

Inhoud:

Stress is iets waarmee elkeen van ons onvermijdelijk mee geconfronteerd wordt. Hoewerkt dit stressmechanisme nu exact? En belangrijker, kunnen we hier ook op ingrijpen?Omdat we niet geloven in een one size fits all, worden er verschillende zienswijzen enmethodieken belicht. De eigen stress wordt onder de loep genomen en de deelnemersworden aangezet tot het maken van een persoonlijk actieplan.

Doelgroep:

Iedereen die wil leren hun stressniveau te beheersen

Duur:

1 dag

Plaats:

Deze opleiding kan ter plaatse georganiseerd worden of in de opleidingslokalen van Geel/Nazareth
Inschrijven kan via training@cipalschaubroeck.be