Workshop Ziektekrediet – Webinar – 25 november 2021

Datum: 25/11/2021
Tijd: 09:00 - 16:00


Programma

Wie zelf het ziektekrediet berekent, weet dat de berekening telkens opnieuw vragen oproept; mede doordat de werkwijze van bestuur tot bestuur en van situatie tot situatie kan verschillen.

Vóór het Besluit Rechtspositieregeling beschikten de lokale besturen immers over een ruime autonomie betreffende afwezigheden van statutaire personeelsleden ten gevolge van ziekte of een ongeval van gemeen recht.

Zodoende werd door iedere gemeente en OCMW een eigen regeling uitgewerkt al dan niet geïnspireerd door de regelgeving voor federale en gewestelijke ambtenaren.

Het Besluit Rechtspositieregeling heeft de autonomie van de lokale besturen ingeperkt.

Deze beperkingen roepen heel wat vragen op over de berekening van het ziektekrediet.

  • Hoeveel dagen ziektekrediet bouwt men op per jaar?
  • Hoe ziet de regeling eruit voor statutaire personeelsleden op proef?
  • Moet er rekening gehouden worden met de contractuele jaren?
  • Wat met het opgebouwde ziekteverlof van personeelsleden die al in dienst zijn, moet het verlof omgerekend worden?
  • Welke afwezigheden hebben een invloed op de berekening van het ziektekrediet?
  • Wanneer wordt het personeelslid in de stand disponibiliteit geplaatst?
  • Op welke wedde is het personeelslid gerechtigd tijdens de stand disponibiliteit?
  • Wanneer kan het personeelslid gepensioneerd worden?

De workshop is gericht op het uiteenzetten van de ziekteregeling voor statutaire personeelsleden in de lokale besturen.

In de voormiddag wordt hoofdzakelijk ingegaan op de theorie rond het ziektekrediet. Daarbij wordt ook een soort stappenplan aangereikt dat u moet helpen om zelf vlot een berekening te maken. Aan de hand van dit stappenplan loodsen wij u in de namiddag door enkele oefeningen.

GELIEVE UW REKENMACHINE MEE TE BRENGEN!

Data

Donderdag 25 november 2021 van 09.00u tot 16.00u.

Kostprijs

Klant in gemengde service: € 245,00
Klant in eigen beheer: € 280,00
Geen klant van CS Payroll&HR: € 341,25

Tarief per individuele deelnemer, per dag.

Documentatie is in de prijs inbegrepen.

Kosteloos annuleren kan tot 7 werkdagen voor de opleiding. Nadien wordt de volledige kostprijs aangerekend.

Inlichtingen

Indien u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact opnemen met juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.