Vakantierechten en vakantiegeld – 25 en 27 oktober 2022 – Webinar

Datum: 25/10/2022 - 27/10/2022
Tijd: 13:00 - 16:00


Aangezien de vakantiereglementering een kluwen is en blijft, maken wij u tijdens onze opleiding graag wegwijs in de toepasselijke regels die gelden voor lokale besturen.

Hiertoe zal in de loop van september 2022 voorbereidend materiaal, dat de theorie inzake vakantie behelst, digitaal ter beschikking worden gesteld (tot één maand na het webinar). Dit materiaal kan alvast worden doorgenomen vóór de aanvang van het webinar, hetgeen u zal helpen de sessie beter te kunnen volgen. Indien gewenst, kan de ter beschikking gestelde cursus dan ook worden aangekocht.

Tijdens het webinar zal de theorie verder worden toegelicht en verduidelijkt aan de hand van casussen/oefeningen. Houd dus zeker uw rekenmachine bij de hand!

Na deze opleiding zal u met kennis van zaken zelf de theorie kunnen omzetten in de praktijk. Indien u dus zelf verlofberekeningen wenst uit te voeren en vragen van personeelsleden inzake vakantie wenst te beantwoorden, is deze opleiding zeker een must!

Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze digitale opleiding.


Programma

Volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Opbouw en opname vakantierechten
  • Onvolledige vakantierechten
  • Wat bij wijziging arbeidsregime?
  • Wat bij uitdiensttreding?
  • Ziekte en vakantie
  • Invloed Europese regelgeving en rechtspraak
  • Berekening vakantiegeld

Datum

Dinsdag 25 oktober 2022 van 13u tot 16u – Publiek vakantiestelsel

Donderdag 27 oktober 2022 van 13u tot 16u – Privaat vakantiestelsel

 

Inschrijving

Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 personen per sessie.

De opleidingen worden gegeven in de vorm van een webinar. De link om hieraan deel te nemen krijgt u enkele dagen voor aanvang. Per sessie waarvoor u bent ingeschreven, ontvangt u tevens de powerpointpresentatie van het webinar.

Bij ‘inschrijving’ kan u ervoor kiezen in te schrijven voor één specifieke sessie, dan wel voor beide sessies tegelijk.

De sessies worden niet opgenomen. Bij afwezigheid kan nadien dus geen opname bezorgd worden.

Kostprijs

Klant in gemengde service: € 125,00
Klant in eigen beheer: € 140,00
Geen klant van CS Payroll & HR: € 205,00

Tarief per individuele deelnemer, per sessie.

Kosteloos annuleren kan tot 5 werkdagen voor de opleiding. Nadien wordt de volledige kostprijs aangerekend.


Inlichtingen

Indien u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact opnemen met juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Inschrijven

Soort ticket Plaatsen
Ik schrijf me in op dinsdag 25 oktober 2022 – Publiek vakantiestelsel
Ik schrijf me in op donderdag 27 oktober 2022 – Privaat vakantiestelsel
Administratieve contactgegevens

Facturatieadresgegevens:

Wenst u nog bijkomende info toe te voegen, doe dit dan hierna: