Opleiding Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte – 13 juni 2023 – Grobbendonk

Datum: 13/06/2023
Tijd: 09:30 - 16:30

Locatie
Aldhem Hotel
Jagersdreef 1
2280 Grobbendonk


Tijdens deze opleiding lichten we aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen de rechten en plichten van het personeelslid en het bestuur bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte toe. Hierbij bespreken we de invloed van de ziekte op de loonberekening en gaan we in op de mogelijkheden van de heractivering van zieke personeelsleden (o.a. re-integratie), alsook op de situatie van medische overmacht.

Datum

Dinsdag 13 juni 2023 van 9u30 tot 16u30.

Kostprijs

Klant in gemengde service: € 248,50
Klant in eigen beheer: € 295,00
Geen klant van CS Payroll&HR: € 357,00

Tarief per individuele deelnemer. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30 deelnemers.

Digitale documentatie, lunch, drank en koffie zijn inbegrepen in de prijs.

Annuleren kan op het e-mailadres juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be . Hier zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Inlichtingen

Indien u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact opnemen met juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.