Juridische basisopleiding personeelsdeskundige lokale besturen 2021 – Webinar

Datum: 09/03/2021 - 06/05/2021
Tijd: 13:00 - 16:00


Start er een nieuwe medewerker op de personeelsdienst of wensen de huidige medewerkers hun kennis op te frissen? Dan is deze basisopleiding een echte must!

Onze experten loodsen jullie doorheen alle aspecten van de regelgeving waarmee een personeelsmedewerker in lokale besturen te maken krijgt. Hierbij wordt een ideale mix tussen theorie en praktijk nagestreefd.  

De opleiding omhelst 5 delen. Ingevolge de Corona-pandemie zal de opleiding dit jaar via webinar gegeven worden. Om deze reden zal elk deel in 2 boeiende sessies van telkens 3 uur worden opgesplitst. 

Elke sessie omvat:

  • een theoretisch gedeelte, waarin de juridische regels verduidelijkt worden met voorbeelden;
  • een praktisch gedeelte, waarin de cursist zijn/haar theoretische kennis onmiddellijk aan de praktijk kan aftoetsen door middel van oefeningen gebaseerd op concrete casussen. 

Binnen elke sessie wordt voldoende ruimte voorzien voor vragen. 

Volgende onderwerpen komen aan bod: 

Deel 1
Aanwerving & selectie
Op proef benoemd – benoemd – contractueel
Toepasselijke regelgeving en rechtsgronden 
Soorten overeenkomsten
Beëindiging benoeming/arbeidsovereenkomst 

Deel 2
Anciënniteiten
Salarisschalen
Indexmechanisme
Functionele loopbaan
Evaluatie
Bevordering, waarneming hogere functie, opdrachthouderschap
Arbeidsduur 
Arbeidsreglement 

Deel 3
Loonlijn
RSZ
Bedrijfsvoorheffing
Loonbeslag, loonsoverdracht, loondelegatie en collectieve schuldenregeling
Toelagen, vergoedingen en extralegale voordelen 

Deel 4
Verloven en afwezigheden  

Deel 5
Pensioen
Tucht
Tewerkstellingsmaatregelen
Mandatarissen/raadsleden

Data

Deel 1:
Sessie 1: Dinsdag 9 maart 2021 – 13u00 tot 16u00
Sessie 2: Donderdag 11 maart 2021 – 13u00 tot 16u00
Deel 2:
Sessie 1: Dinsdag 16 maart 2021 – 13u00 tot 16u00
Sessie 2: Donderdag 18 maart 2021 – 13u00 tot 16u00
Deel 3:
Sessie 1: Dinsdag 30 maart 2021 – 13u00 tot 16u00
Sessie 2: Donderdag 1 april 2021 – 13u00 tot 16u00
Deel 4:
Sessie 1: Dinsdag 20 april 2021 – 13u00 tot 16u00
Sessie 2: Donderdag 22 april 2021 – 13u00 tot 16u00
Deel 5:
Sessie 1: Dinsdag 4 mei 2021 – 13u00 tot 16u00
Sessie 2: Donderdag 6 mei 2021 – 13u00 tot 16u00

Dit zijn digitale sessies, de link om deel te nemen aan het webinar krijgt u enkele dagen voor aanvang.
Per deel waarvoor u bent ingeschreven ontvangt u een digitale cursus.
Deze sessies worden niet opgenomen. Bij afwezigheid kan nadien geen opname bezorgd worden.

Bij ‘inschrijving’ kunt u ervoor kiezen zich in te schrijven voor de volledige basisopleiding in 1 beweging.
U kunt er ook voor kiezen zich in te schrijven voor een specifieke deel, waarvan u beide sessies dient te volgen.
Sessies binnen een deel kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.

Kostprijs

Klant in gemengde service: € 196,00
Klant in eigen beheer: € 231,00
Geen klant van CS Payroll&HR: € 273,00

Tarief per individuele deelnemer, per deel.

Kosteloos annuleren kan tot 5 werkdagen voor de opleiding. Nadien wordt de volledige kostprijs aangerekend.

Inlichtingen

Indien u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact opnemen met juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Inschrijven

Soort ticket Plaatsen
Ik schrijf me in voor alle 5 de delen 'juridische basisopleiding 2021'
Zijnde; deel 1 op 9 en 11 maart 2021, deel 2 op 16 en 18 maart 2021, deel 3 op 30 maart en 1 april 2021, deel 4 op 20 en 22 april 2021, deel 5 op 4 en 6 mei 2021
Ik schrijf me in voor deel 4 van de 'juridische basisopleiding 2021'
Zijnde; Deel 4 op 20 en 22 april 2021
Ik schrijf me in voor deel 5 van de 'juridische basisopleiding 2021'
Zijnde; Deel 5 op 4 en 6 mei 2021
Administratieve contactgegevens

Facturatieadresgegevens:

Wenst u nog bijkomende info toe te voegen, doe dit dan hierna: