Juridische Basisopleiding – 9 januari – 8 maart – 17 april – 8 en 15 mei 2018 – Nazareth

Datum: 15/05/2018
Tijd: 09:30 - 16:00

Locatie
Vestiging Nazareth Cipal Schaubroeck
Steenweg Deinze 154
9810 Nazareth


5-daagse basisopleiding personeelsdeskundige lokale besturen

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de diverse regelgevingen en thema’s waarmee een personeelsmedewerker in lokale besturen te maken krijgt. Aangezien de BU Payroll & HR van Cipal Schaubroeck ook een erkend full service secretariaat is in lokale besturen, kan er tijdens de opleiding vaak de link gelegd worden naar concrete praktijksituaties waarmee de besturen geconfronteerd worden om zo een maximale mix tussen theorie en concrete praktijk na te streven.

Iedere opleidingsdag bestaat uit:
• een interactief theoretisch gedeelte, waarin de juridische regels vertaald worden naar de concrete context van de lokale besturen, verduidelijkt met voorbeelden.
• een praktisch gedeelte, waarin de cursist de theoretische kennis onmiddellijk in praktijk kan testen. Belangrijk is dat de voorbeelden en oefeningen niet worden beperkt tot eenvoudige standaardcasussen, maar dat realistische casussen worden gebruikt, op basis van concrete situaties zoals ze zich voordoen in de besturen

Welke items komen aan bod ?

Dag 1
Aanwerving & Selectie
Op proef benoemd – benoemd – contractueel
Toepasselijke regelgeving en rechtsgronden (WAO-RPB-…)
Soorten overeenkomsten
Beëindiging benoeming/arbeidsovereenkomst

Dag 2
Anciënniteiten
Salarisschalen
Indexmechanisme
Functionele loopbaan
Evaluatie
Bevordering, waarneming hogere functie, opdrachthouderschap
Arbeidsduur (minimumduur, arbeidswet <=> arbeidstijdwet, overloon, inhaalrust, …)
Arbeidsreglement

Dag 3
Loonlijn
RSZ
Bedrijfsvoorheffing
Loonbeslag, loonsoverdracht, loondelegatie en collectieve schuldenregeling
Toelagen, vergoedingen en extralegale voordelen

Dag 4
Afwezigheden (jaarlijkse vakantie, ziekte, feestdagen, loopbaanonderbreking, zwangerschap, …)

Dag 5
Pensioen
Tucht
Mandatarissen/Raadsleden
Tewerkstellingsmaatregelen

De mogelijkheid wordt geboden om eventueel voor een dag apart in te schrijven!

Data en locatie:
Cipal Schaubroeck (site Nazareth), Zaal Havik:
dag 1 – dinsdag 9 januari 2018
dag 2 – donderdag 8 maart 2018
dag 3 – dinsdag 17 april 2018
dag 4 – dinsdag 8 mei 2018
dag 5 – dinsdag 15 mei 2018

telkens van 9u30 tot 16u

Wij verwelkomen u graag vanaf 9u.

Kostprijs

€ 295 per sessie
€ 1080 voor alle sessies

Inschrijven kan enkel online via onderstaande velden.

Korting van 25% op 2de inschrijving.
Korting van 50% op 3de inschrijving en volgende.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief broodjeslunch en uitgebreide PPT en exclusief BTW.

Inlichtingen
Indien u vragen heeft over deze opleiding, kan u contact opnemen met Juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor de opleiding. Nadien wordt de volledige kostprijs aangerekend

 

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.