Juridische Basisopleiding 8 september (dag 3) – 15 september (dag 4) – 24 november (dag 5) 2020 Grobbendonk

Datum: 15/09/2020
Tijd: 09:00 - 16:00

Locatie
Grobbendonk, Aldhem Hotel
Jagersdreef 1
2280 Grobbendonk


(uitgestelde data van het voorjaar dag 3,4 en 5)

Indien u reeds was ingeschreven voor dag 3,4 en 5 in het voorjaar, dan hoeft u niet opnieuw in te schrijven, annuleren kan indien deze nieuwe data niet past of men kan iemand anders laten deelnemen.

Opgelet: indien de corona-maatregelen een fysieke bijeenkomst niet meer zouden toelaten, zal de opleiding uitgesteld worden of zal er overgeschakeld worden naar een digitale sessie.

5-daagse basisopleiding personeelsdeskundige lokale besturen

Deze opleiding geeft een volledig overzicht van de diverse regelgevingen en thema’s waarmee een personeelsmedewerker in lokale besturen te maken krijgt. Aangezien de BU Payroll & HR van Cipal Schaubroeck ook een erkend full service secretariaat is in lokale besturen, kan er tijdens de opleiding vaak de link gelegd worden naar concrete praktijksituaties waarmee de besturen geconfronteerd worden om zo een maximale mix tussen theorie en concrete praktijk na te streven.

Iedere opleidingsdag bestaat uit:
• een interactief theoretisch gedeelte, waarin de juridische regels vertaald worden naar de concrete context van de lokale besturen, verduidelijkt met voorbeelden.
• een praktisch gedeelte, waarin de cursist de theoretische kennis onmiddellijk in praktijk kan testen. Belangrijk is dat de voorbeelden en oefeningen niet worden beperkt tot eenvoudige standaardcasussen, maar dat realistische casussen worden gebruikt, op basis van concrete situaties zoals ze zich voordoen in de besturen

Welke items komen aan bod ?

Dag 1
Aanwerving & Selectie
Op proef benoemd – benoemd – contractueel
Toepasselijke regelgeving en rechtsgronden (WAO-RPB-…)
Soorten overeenkomsten
Beëindiging benoeming/arbeidsovereenkomst

Dag 2
Anciënniteiten
Salarisschalen
Indexmechanisme
Functionele loopbaan
Evaluatie
Bevordering, waarneming hogere functie, opdrachthouderschap
Arbeidsduur (minimumduur, arbeidswet <=> arbeidstijdwet, overloon, inhaalrust, …)
Arbeidsreglement

Dag 3
Loonlijn
RSZ
Bedrijfsvoorheffing
Loonbeslag, loonsoverdracht, loondelegatie en collectieve schuldenregeling
Toelagen, vergoedingen en extralegale voordelen

Dag 4
Afwezigheden (jaarlijkse vakantie, ziekte, feestdagen, loopbaanonderbreking, zwangerschap, …)

Dag 5
Pensioen
Tucht
Mandatarissen/Raadsleden
Tewerkstellingsmaatregelen

De mogelijkheid wordt geboden om eventueel ook per dag apart in te schrijven! Het is niet noodzakelijk dat een en dezelfde persoon de 5 dagen volgt.
Het  is niet mogelijk de dagen op te splitsen over verschillende jaren tegen het korting tarief, hiervoor bedraagt de kostprijs het dag tarief.

Locatie:
Aldhem hotel Grobbendonk

Uur: telkens van 9u30 tot 16u

Wij verwelkomen u graag vanaf 9u.

Kostprijs:

€ 295 per afzonderlijke dag

Inschrijven kan enkel online via onderstaande velden.

Korting van 25% op 2de inschrijving.
Korting van 50% op 3de inschrijving en volgende.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief broodjeslunch en uitgebreide PPT en exclusief BTW.

Inlichtingen:
Indien u vragen heeft over deze opleiding, dan kan u contact opnemen via juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be

Kosteloos annuleren kan tot 1 week voor de infosessie. Nadien wordt de volledige kostprijs aangerekend

Onze Algemene Voorwaarden Opleidingen & events zijn van toepassing.

Extra informatie: Graag een seintje naar juridischeopleiding@cipalschaubroeck.be indien men niet kan deelnemen aan een van onze opleidingen, dit om verspilling(catering en/of koffie/printen cursus) te vermijden.

Iemand anders laten deelnemen is altijd mogelijk en mag eventueel vooraf meegedeeld worden.

Dank voor uw begrip.

Inschrijven

Dit evenement is volgeboekt.