Demodag in het kader van de omschakeling naar Sierra 2.0 op 06-05-2019 in Geel

Datum: 06/05/2019
Tijd: 09:30 - 15:00

Locatie
Smart City Innovation Space (zaal Jupiter)
Gasthuisbos 2 (OPGELET: nieuwe straatnaam, voorheen Winkelom 2)
2440 Geel


In het kader van de omschakeling naar Sierra 2.0 krijgen wij regelmatig vragen omtrent de praktische werking van de nieuwe toepassing.

Gezien het voor onze diensten niet haalbaar is om individuele demo’s te organiseren, hebben wij opnieuw een algemeen demomoment voorzien op de beide sites.

Tijdens deze uitgebreide demo zal er in de diepte worden toegelicht hoe u een dossier en cliënten kan aanmaken, bijkomende cliëntgegevens kan registreren, evenals de inkomsten, uitgaven en eigendommen van de cliënten kan inbrengen.

Vervolgens ziet u hoe u een tekstueel sociaal verslag kan aanmaken en hoe de verschillende steunaanvragen kunnen leiden tot toekenningen van steun (leefloon en anderen), al dan niet met financiële gevolgen.

Voor de leefloon toekenningen wordt ook toegelicht hoe de berekening verloopt, hoe er dringende betalingen kunnen worden uitgevoerd en hoe er uitsplitsingen kunnen worden gedaan aan derden.

Tevens komt ook de registratie van contacten aan bod, de overzichten op het portaal voor de medewerkers van sociale dienst en het onthaal, de verwerking van de zitting met de afdruk van beslissingsbrieven en het versturen van de formulier naar POD-MI.

Besturen die dit wensen kunnen in de namiddag een uitgebreide demo van de mogelijkheden van de module Budgethulp volgen.

Er zal ook telkens de nodige tijd worden voorzien voor vragen.

Programma:

  • 09u30 verwelkoming
  • 10u00 demo sociale dienst
  • 12u00 vragen
  • 12u30 broodjeslunch
  • 13u00 demo module budgethulp
  • 14u30 vragen
  • 15u00 einde

Kostprijs

Deze infosessie is gratis.

Locatie

Smart City Innovation Space (Cipal Schaubroeck datacenter)
Winkelom 4
2440 Geel  (Google maps  –  Google Streetview)

Onze Algemene Voorwaarden Opleidingen & events zijn van toepassing.

Inschrijven

Soort ticket Plaatsen
Demodag omschakeling naar Sierra 2.0 op 06-05-2019 in Geel

Mevrouw
Mijnheer

Nee
Ja

Vermeld hier de administratieve contactgegevens van het bestuur/organisatie