Demo omschakeling naar Sierra 2.0 nieuwe toepassing op 21/2/2019 in Nazareth

Datum: 21/02/2019
Tijd: 08:30 - 13:00

Locatie
Vestiging Nazareth Cipal Schaubroeck
Steenweg Deinze 154
9810 Nazareth


In het kader van de omschakeling naar Sierra 2.0 krijgen wij vanuit verschillende hoeken vragen omtrent de praktische werking van de nieuwe toepassing.

Gezien het voor onze diensten niet haalbaar is om individuele demo’s te organiseren, hebben wij een algemeen demomoment voorzien op donderdag 21 februari in de Aula te Nazareth

Tijdens deze uitgebreide demo zal er in de diepte worden toegelicht hoe u een dossier en cliënten kan aanmaken, bijkomende cliëntgegevens kan registreren, evenals de inkomsten, uitgaven en eigendommen van de cliënten kan inbrengen.

Vervolgens ziet u hoe u een tekstueel sociaal verslag kan aanmaken en hoe de verschillende steunaanvragen kunnen leiden tot toekenningen van steun (leefloon en anderen), al dan niet met financiële gevolgen.

Voor de leefloon toekenningen wordt ook toegelicht hoe de berekening verloopt, hoe er dringende betalingen kunnen worden uitgevoerd en hoe er uitsplitsingen kunnen worden gedaan aan derden.

Tevens komt ook de registratie van contacten aan bod, de overzichten op het portaal voor de medewerkers van sociale dienst en het onthaal, de verwerking van de zitting met de afdruk van beslissingsbrieven en het versturen van de formulier naar POD-MI.

Besturen die dit wensen kunnen na de pauze eveneens een uitgebreide demo van de mogelijkheden van de module Budgethulp volgen.

Doelgroep

Uitsluitend voor gebruikers van de Cipal Schaubroeck toepassing Sierra en Winsoc.

Programma

  • 8u30     ontvangst met koffie
  • 9u00     demo algemene sociale dienst Sierra 2.0
  • 10u30   pauze
  • 11u00   demo module Budgethulp in Sierra 2.0
  • 12u30   vragenronde
  • 13u       einde

Kostprijs

Deze demo is gratis.

Locatie

AULA Nazareth

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.